– Det er en tragedie, så uendelig trist, sier leder Liv Sandal ved Dyrebeskyttelsen i Bergen.

Vilja er bare én av 16 dødssyke katter som i løpet av den siste måneden er fanget inne på avfallsanlegget til Ragn-Sells i Rådalen i Bergen.

– Øynene hennes er totalt ødelagt av støv etter å ha bodd mellom vrakede gipsplater. Både øyehår og øyelokk har begynt å vokse innover, og hornhinnene er stygt skadet. Hun får nå øyedråper. Vi gir henne også antibiotika mot lungebetennelsen. Vi håper i det minste at vi klarer å redde det ene øyet hennes – om hun klarer seg, forteller Sandal.

Se video

Kattekoloni

Men det ser stygt ut for det vesle nøstet. Foreløpig har hun ikke reagert på antibiotikaen, og skjebnen er i høyeste grad uviss.

Likevel er hun på sett og vis heldig som fremdeles har livet i behold. 14 av kattene som Dyrebeskyttelsen har hentet ut var så syke og nedkjørte at de alt er avlivet.

– Vi snakker om en koloni med villkatter som er født på avfallsanlegget. 25 er observert til nå. De har ingen tilgang på mat. Det vesle de har å spise er giftig. De stakkars dyrene lever blant annet på rotter fulle av rottegift og er så syke, så syke. Enkelte har katteaids, noe som bidrar til å forsterke sykdommene og infeksjonene, opplyser Sandal.

Dette er trolig en årelang tragedie, men den ble først meldt for vel en måned siden. Da leverte én av de ansatte på søppelanlegget, Linda Skulstad, en bekymringsmelding til Dyrebeskyttelsen.

– Å la katter leve under slike forhold er helt klart et brudd på dyrevernloven. Et hvert menneske har plikt til å melde fra dersom de oppdager et dyr i nød, understreker Sandal.

I et brev til Ragn-Sells skriver Dyrevernnemnda for Bergen at det er «av nasjonal interesse å bekjempe bestander av eierløse katter».

Etter det BT kjenner til skal Ragn-Sells derimot ha ønsket å beholde kattene – blant annet som rottefangere. Da Dyrebeskyttelsen ble koblet inn i saken skal personer i ledelsen ha ytret «det er våre katter, ingen rører dem».

– Men nå har vi i alle fall fått tillatelse til å sette ut humane feller om natten, opplyser David Pooley i Dyrebeskyttelsen.

Inn på teppet

Linda Skulstad har hatt tøffe dager på jobb etter at hun meldte fra.

– Jeg ble kalt inn på teppet og fikk en skyllebøtte.

Arbeidsgiveren skal også ha truet med å si henne opp. Det ble overflødig, for 30. januar leverte hun nemlig oppsigelsen av egen fri vilje.

– Jeg skjønner at ikke Ragn-Sells har skyld i katteproblemet. Men de burde ha satt alle kluter til for å fjerne dem. I stedet har de skremt vettet av Dyrebeskyttelsen, som i beste mening har prøvd å redde ut dyrene, sier Linda Skulstad.

Dyrebeskyttelsen har grepet inn mot Ragn-Sells etter at kattekolonien ble oppdaget i Rådalen.
HELGE HANSEN
David Pooley i Dyrebeskyttelsen har ikke gitt opp håpet om at i det minste denne kattungen, Vilja, kan reddes.
Nilsen, Arne