De fire litauerne kom til Norge i fjor sommer for å arbeide i Brekke. Mennene delte bolig, og etter hvert oppsto det uoverensstemmelser mellom de tre domfelte og fornærmede.

Krangler om hverdagslige problemer utløste til slutt tre voldsepisoder i tidsrommet september til desember i fjor.

Les om tiltalen her

Gasspistol mot pannen

De tiltalte erkjente seg delvis skyldig etter tiltalebeslutningen da de møtte i Bergen tinghus forrige uke.

Da fornærmede returnerte til deres felles bolig etter å ha vært på reise i november i fjor, startet volden.

Etter å ha handlet inn varer, gikk fornærmede og la seg mens de andre mennene satt oppe og drakk. Samtidig forsynte de seg grovt av maten hans. Da mannen spurte mennene om dette dagen etter, fikk han ikke noe svar.

I stedet oppsøkte mennene fornærmede på hans eget rom. Mens de saumfarte rommet etter øl, tok de luen til mannen.

Da han ba om å få luen tilbake, plasserte en av mennene en gasspistol mot pannen hans. Mannen ble også sparket flere ganger mens han lå nede.

Slo med trestokk

Retten ser mest alvorlig på voldsepisoden som skjedde i desember. Etter at de tre tiltalte hadde drukket øl gikk en av mennene inn på rommet til sin medboer. I hånden hadde han en gasspistol.

Tiltalte forklarte til fornærmede at han hadde fått beskjed om å skyte han, men at han ikke ønsket det. Han avfyrte to skudd ut av fornærmede sitt vindu.

Etter hvert kom de to andre mennene, og startet å skjelle ut sin kollega. Alle tre gikk til angrep på mannen, og en av dem brukte en trestokk til å slå.

Skulle «begrave» ham

Med en bestikkniv i hånden klarte fornærmede til slutt å rømme ut fra leiligheten, men ble tatt igjen ved en butikk i nærheten. Mennene truet med «å begrave ham» dersom han ikke slapp bestikkkniven. Med et jernrør ble mannen slått i hodet og sparket i kroppen.

Først da en motorsyklist passerte, tok volden slutt. Fornærmede kom seg til egen hånd til et bolighus, og politi og ambulanse ble tilkalt. Mannen ble innlagt på Haukeland sykehus i tre dager, med bruddskaper og blødninger.

Trodde ikke på tiltalte

Retten legger vekt på at voldsutøvelsen var grov i art og omfang, og at den ble utført av tre personer i fellesskap.

Selv forklarte de tiltalte at volden startet med at fornærmede uten grunn gikk til angrep på en av mennene med bestikkkniv. Retten festet ikke lit til dette og mente det var helt usannsynlig.

Den retten mener var mest aktiv i voldshandlingene ble dømt til seks måneder i fengsel. De andre mennene fikk henholdsvis fem måneder og 120 dager fengselsstraff.

To av litauerne også tiltalt for å ha truet med å drepe mannen med gasspistol. Retten fant det ikke tilstrekkelig bevist at gasspistolen har evne til å påføre en legemsbeskadigelse, og de tiltalte ble frifunnet for dette punktet.