• Du eig scenen, du eig publikum, folk blir bergtatt, me elskar deg! Slik ros får ein Idol Junior-vinnar.