AUDUN STØLÅS

Bergen Røde Kors Sykehjem fikk nylig overført en rekke pasienter fra et annet sykehjem i Bergen kommune. Seks av disse pasientene var utstyrt med en ernæringssonde til magen. Avdelingsoverlege Bettina Sandgathe Husebø ved Bergen Røde Kors Sykehjem sier til avisen Vårt Land at de fleste av disse seks pasientene kunne spise selv.

Bettina Sandgathe Husebø roper nå et varsku mot å spare penger ved å gi næring gjennom sonde i magen. Hun betegner dette som et stort etisk problem. Selv kommer hun fra Tyskland og har med gru sett hvordan sondeernæring har bredt seg der. I Tyskland er det forholdsvis langt færre ansatte i eldreomsorgen enn tilfellet er i Norge. Med mangel på ansatte blir mating ved hjelp av sonde mer og mer utbrett, sier hun.

Fylkeslege Helga Arianson i Hordaland sier at hun ikke har kjennskap til denne saken, men at hun vil undersøke den nærmere.

Aldri hørt om

Byråd Helen Nordeide Fløisand (KrF) sier at hun aldri har hørt om at sondeernæring har vært utført av økonomiske og personellmessige grunner i Bergen. Selv har hun i mange år arbeidet som sykepleier.

— For meg er sondeernæring utelukkende et faglig spørsmål. Det blir brukt når pasienten ikke er i stand til å spise selv. Det skal ikke brukes av økonomiske grunner. At dette skal ha forekommet ved et sykehjem i Bergen er en påstand som jeg ikke kan kommentere før jeg har fått undersøkt saken nærmere. Jeg vil følge saken opp mandag, sier byråd Helen Nordeide Fløisand.

- Ikke enkelttilfeller

Stein B. Husebø, overlege og prosjektleder ved Bergen Røde Kors Sykehjem, sier til BT at sondeernæring av økonomiske og personellmessige grunner er et kjempeproblem internasjonalt.

— Vi har en tendens til dette også i Bergen. De tilfeller som nå er oppdaget ved et sykehjem i Bergen er ikke et enkelttilfelle, sier Stein B. Husebø.

— Det er helt uakseptabelt å legge inn en ernæringssonde fordi sykehjemmene har for lite ressurser til en skikkelig pleie av de eldre, sier han.

Fristelse

Overlege Husebø sier at det helt klart er en fristelse ved en del sykehjem i dag å spare tid ved å mate pasienter ved bruk av sonde. For å motvirke slike tendenser er det flere forhold som spiller inn. Tid til en åpen samtale med pasient og pårørende om hva man skal gjøre i livets siste fase er helt sentralt. I denne fasen er det ikke uvanlig at de eldre slutter å spise og drikke. Da kan pårørende presse på for at det blir satt inn en sonde til at pasienten skal få i seg mat og drikke, fremfor å la naturen gå sin gang. Jeg snakker her om eldre i livets sluttfase, og ikke om personer som har gode uker og måneder foran seg, understreker Stein B. Husebø.

— Legedekningen er meget dårlig på mange sykehjem. Det gjør at det blir liten anledning til samtaler mellom lege og pårørende om disse tingene, sier han.