— Vi hadde drageverksted. Elevene laget drager av blomsterpinner og A3-ark, forteller klasseforstander Berte Malm.

Sjetteklassingene skulle bruke sine matematiske kunnskaper om speilsymmetri for å pynte dragene.

— Slik blir matematikken overført til dagliglivet, forteller Malm.

Alternativ undervisning er likevel ikke noe nytt for elevene.

— Vi har verkstedsundervisning hver onsdag, hvor elevene får et praktisk problem de skal løse. Det praktiske arbeidet er tverrfaglig. Neste uke blir det litteraturverksted, forteller Malm.

Et praktisk et, selvfølgelig.

FOTO: ØYSTEIN ASK