— Masterstudentene har jo ikke lesesal. De har fått tilbud om noen midlertidige plasser å lese mens opptørkingen er i gang. Nå vet jeg ikke hva som skjer, sier instituttleder Espen Bratberg.

Vannlekkasjen som rammet Institutt for økonomi i forrige uke har gått hardt ut over masterlesesalene. Flere av PC-ene på datarommet er i ustand. Alle masterstudentene har fått midlertidige lokaler på ubestemt tid.

— Det har vært litt styr, men det har stort sett gått greit, sier seniorkonsulent Rannveig Nina Myklebust.

Vannskader

Det var en vannledning i ventilasjonsrommet i fjerde etasje som sprang lekk forrige torsdag. Spesielt tredje og fjerde etasje har fått mye vannskader, men også biblioteket er til dels rammet , sier instituttleder Espen Bratberg.

Bibliotek for samfunnsvitenskap inneholder tidsskrift, faglitteratur, film, noter og CD-er. Ingenting av dette skal være skadet.

Opptørkningsarbeidet har har pågått for fullt siden torsdag forrige uke, da lekkasjen ble oppdaget. Det er uvisst hvor store skader det er totalt.

Ubrukelig

Institutt for økonomi ligger i tredje og fjerde etasje. Store deler av instituttet ble lagt under vann, inkludert halvparten av kontorene.

Flere av kontorene har vært ute av drift de siste dagene. Heisen er også ute av drift, mens seminarromet er helt ubrukelig, sier Bratberg.

— Vi har ennå ikke full skadeoversikt, men det ser ut som om det er litt større skader enn først antatt. Jeg håper det ikke er så alvorlig og at arbeidet med å reparere kan starte så snart som mulig, sier Bratberg.

Bygget, som ble rehabilitert i 2007, har ikke vannfølere eller andre alarmer som varsler lekkasje.

Stengt

Alle studentarbeidsplassene vil bli stengt til mandag i neste uke. Tirsdag skal fakultetet ha et oppsummeringsmøte for å gå gjennom det som har skjedd og se på skadeomfanget.

— Vi skal ha en vurdering i løpet av dagen om lesesalene kan gjenåpnes, sier Myklebust.

Ifølge instituttet har det vært lite styr rundt masterstudentene på grunn av lekkasjen.

— Selv om datarommet er stengt og PC-ene ødelagt, så har heldigvis ikke dette noe å si for arbeidet som er blitt lagret. De fleste lagrer arbeidet sitt på eksterne servere og egne PC-er, sier Bratberg.