Sivilombudsmann Arne Fliflet spør i et brev til Olje— og energidepartementet om det er riktig forvaltningsorgan som har fattet vedtaket om å bygge kraftlinje mellom Simadal og Samnanger.

I brevet stilles det spørsmål ved om vedtaket kan være i strid med Grunnlovens § 28.

«Saker av viktighet»

Der står det at «saker av viktighet» skal avgjøres av Kongen i statsråd.

— Jeg har ikke gått inn i detaljene, men jeg stiller spørsmål om fortolkningen av delegeringsfullmakten, sier Fliflet til bt.no.

I forskriften om delegering av myndighet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) etter energiloven heter det at det «er en forutsetning for delegeringen at saker av prinsipiell karakter eller med betydelig motstridende samfunnsinteresser avgjøres av Olje- og energidepartementet».

Vil ha svar

Det er de betydelige motstridende samfunnsinteressene som har fått Sivilombudsmannen til å sende spørsmålene til departementet.

Fliflet viser spesielt til NVEs erkjennelse av betydelige ulemper og til dels også skader som vil bli påført landskapet i Hardanger, kulturminner og kulturmiljø der, «samt det nasjonalt høyt verdsatte friluftslivet og naturmiljøet i Hardanger».

Han ber også om at Olje- og energidepartementet svarer på hvilken rettslig betydning departementet mener det kan få om departementet skulle ha vært de som fattet vedtak, i stedet for NVE.

- Kan dette velte hele kraftlinjen?

— Det vil ikke jeg spekulere i. Jeg har spurt om saksbehandlingen og om reglene som gjelder for den er fulgt. Nå må departementet få svare på mine spørsmål. Vi får se hva departementet svarer, og så får vi ta det derfra, sier Fliflet.

Synspunkter på saken? Si din mening.