MAJ-BRITT DAHL

— Det må skje en endring; jeg unner ikke andre det samme som vi har opplevd, sier annenårsstudent Erik Martinius Klevmo til Bergens Tidende.

«Horror på høyt plan», skriver han om kurset «Norske og internasjonale rettslige institusjoner» i siste nummer av Juristforeningens avis «Injuria». Kurset omfatter norsk rett, EU-rett og internasjonal folkerett, og gir 20 studiepoeng i et semester på 30 poeng totalt.

— Kurset er obligatorisk. Da må vi kunne stille krav til opplegget, men vi føler vi stanger hodet i veggen, sier student Jørgen Jahr-Hopperstad.

Fire sider rettelser

I samme nummer av «Injuria» er det to andre artikler som kritiserer en lærebok, en dansk foreleser, eksamensoppgavene og at studenten ikke fikk en repetisjonsforelesning før eksamen.

— Forelesningene om EU var de mest problematiske. Vi hadde en foreleser fra København som snakket fort og utydelig; han var vanskelig å forstå, sier student Torhild Sæther til Bergens Tidende.

— Forelesningene burde vært på engelsk, sier Erik Martinius Klevmo til BT.

En av lærebøkene, «Introduksjon til EU» av professor Fridtjof Frank Gundersen, er så full av feil at det følger med en fire siders liste tettpakket med rettelser og supplerende bemerkninger.

Kritikk også i fjor

Studentene har lenge prøvd å få til en endring av opplegget på kurset. Fjorårets kurs, som var det første ved fakultetet, møtte også sterk kritikk fra studentene. Studentene understreker at professor Husabø er faglig dyktig og en hyggelig fyr, men at administreringen av kurset ikke fungerer så bra.

— Det er rart fakultetet ikke har gjort noe til tross for utallige tilbakemeldinger, sier Torhild Sæther.

Vel to uker før eksamen ble gruppelederne for de nær 500 studentene enige om å sende et brev til kursansvarlig, professor Erling J. Husabø, der de foreslår at kursleder holder en oppsummeringsforelesning om EU-rett, og at det blir tatt hensyn til problemene studentene har hatt med kurset når besvarelsene sensureres.

Svaret fra Husabø var at han gjerne skulle gjort det dersom han hadde hatt kapasitet.

— Mange reagerte på det. Er det virkelig for mye å forlange at kursansvarlig setter av to timer av sin arbeidstid til å ivareta studentens sterkeste interesser? spør Klevmo.

Eksamen et sjokk

For mange ble eksamen et sjokk.

— Store deler av eksamen gikk på nettopp EU-rett, mens forelesninger og gruppeoppgaver har vært konsentrert om folkerett, hevder Jørgen Jahr-Hopperstad.

— Jeg ble sint, sier Torhild Sæther.

— Flere tenkte de bare skulle levere blankt og gå etter noen minutter. I et av eksamenslokalene gikk det inflasjon i å trekke seg. Karakterene har mye å si for utsiktene til jobb, sånn er det bare, sier Klevmo.

Studentene er generelt svært fornøyd med masterstudiet i rettsvitenskap i Bergen. De er vant til at innspillene deres tas hensyn til og at endringene skjer raskt.

— Nettopp derfor er vi så overrasket over at det ikke skjer på dette kurset, sier Torhild Sæther.

— Det er ikke ofte et kurs møter så mye kritikk. Dette er et signal til fakultetet om at noe må gjøres, sier leder i studentutvalget, Hilde Ruus.

«HOLDER IKKE»: Vi må kunne forvente visse minimumsstandarder på et obligatorisk kurs. Dette holder ikke, mener studentene f.v. Erik Martinius Klevmo, Jørgen Jahr-Hopperstad og Torhild Sæther.<p/>FOTO: HELGE SUNDE