BJARNE KVAMbjarne.kvam@bergens-tidende.noOslo

I de to fylkene Sogn og Fjordane og Hordaland er det i dag fem politidistrikter – med fem politimestre. Regjeringen foreslår å redusere antallet distrikter til to: Hordaland, og Sogn og Fjordane.

Av disse fem er det kun én mester – Rolf B. Wegner – som mener det fremlagte forslaget er godt.

For landet under ett foreslås det å redusere antall politidistrikter fra dagens 54 til 28 – så å si en halvering.

Lederen for Politiembetsmennenes Landsforening, Ole Petter Parnemann, mener dette uten tvil vil være til ugunst for publikum.

Det blir for stort – Jeg mener det blir for stort, hvis det kun skal være ett politidistrikt i hele Hordaland, sier politimester Einar Drægebø til Bergens Tidende. Han er konstituert mester i Hordaland politidistrikt – ett av tre distrikter i dag, i Hordaland fylke. De to andre distriktene i fylket er Hardanger og Bergen.

– Det naturlige vil etter min mening være to distrikter i Hordaland – ett i Bergen og bynære strøk, og ett for distriktene i resten av fylket, sier Drægebø til Bergens Tidende.

Han støtter tanken å rasjonalisere og effektivisere politietaten slik den er i dag – men i likhet med mange andre mener han at justisminister Hanne Harlem har gått for langt, og foreslår for store enheter.

Hardanger forsvinner Også politimester Finn T. Rud i Hardanger politidistrikt er imot at det kun skal være ett politidistrikt i Hordaland.

– I en slik enhet vil Bergen bli et svært dominerende tyngdepunkt, og det kan da bli vanskelig å ivareta distriktene godt nok, mener Hardanger-mesteren.

Han innser at Hardanger politidistrikt vil opphøre slik det er i dag, uansett hvilken modell som legges til grunn. Men Finn T. Rud mener det er riktigere knytte den sørlige delen av Hardanger politidistrikt til nytt Haugaland politidistrikt – med hovedkvarter i Haugesund – enn å innlemme det i et kjempedistrikt som skal favne hele Hordaland.

– Med de gode kommunikasjonene Hardanger sør for fjorden nå har fått til Haugesund, er det absolutt aktuelt å vurdere en sammenslåing den veien, sier Rud til Bergens Tidende.

Wegner er for Politimesteren i Bergen er tilhenger av forslaget Harlem la frem i går.

– Jeg tror forslaget vil frigjøre ressurser som kan brukes til operativ polititjeneste, sier Wegner.

– Men vil ikke Bergen bli for dominerende, og distriktene bli skadelidende, i et så stort distrikt?

– Politimester-rollen krever i fremtiden at man må sørge for at hensynet til folk på Fedje og i Ulvik må være like viktig som hensynet til bergenserne. Jeg tror det er mulig å kombinere dette, sier Wegner, som ikke vil uttale seg om detaljene i hvor grensene skal trekkes. Han regner med at enkelte justeringer vil bli gjort før forslaget blir endelig vedtatt.

Planen er at de nye distriktene skal trå i funksjon allerede neste år.

Strid i Sogn og Fjordane Også i Sogn og Fjordane ligger det an til strid. Begge politimesterne – Kjell Ese i Sogn og Bjørn Valvik i Fjordane – mener at en sammenslåing til ett distrikt blir for mye.

Det er også en hard lokaliseringsstrid i Sogn og Fjordane. Det meste av kriminaliteten begås i Førde/Flora-området. Fjordane politidistrikt har hovedkvarter i Flora. Men justisministeren vil at Sogndal skal være hovedkvarter til det fremtidige store Sogn og Fjordane politidistrikt.

– Dette skyldes blant annet at det i Sogndal er et stort og anvendelig bygg politiet kan bruke, sa Harlem på pressekonferansen om saken i går.