19. desember kan de første oppsigelsene havne på de ansattes bord. — Stemningen er trykket. Mange ansatte føler situasjonen trist, lei og utrygg, sier rådmann Lars Atle Skorpen Hansen.

- Ingen vei utenom

54 millioner kroner i minus er mye for Os kommune. For mye. Målet Os-politikerne og rådmannen har satt seg er at budsjettet skal i balanse uten at fond tappes eller gjelden økes. Rådmannens forslag til slankekur er tøff. I verste fall sier kommunen opp 120 ansatte og kvitter seg med 90 årsverk.

— Det er ingen vei utenom oppsigelser. Men omfanget blir mindre enn det rådmannen skisserer, lover ordfører Terje Søviknes.

Ingen harde pakker

Tirsdag ga et enstemmig formannskap rådmannen fullmakt til å ta de første formelle skrittene i retning masseoppsigelser. Når mer enn ti ansatte sies opp samtidig, kalles det masseoppsigelser, og en del regler i arbeidsmiljøloven trer i kraft.

Blant annet må arbeidsgiver sammen med de ansatte vurdere om det er mulig å unngå oppsigelsene ved å spare penger andre steder eller ved å skaffe nye inntekter. Det arbeidet startet partene i går.

— Vi må se på frivillige tiltak før vi tar i bruk de tvungne. Staten har gitt milliard etter milliard i omstillingspakker når ansatte har måtte gå. Slike rammer har dessverre ikke kommunen, sier Skorpen Hansen.

Han håper likevel å kunne tilby lønn i oppsigelsestiden til ansatte som går på dagen.

— På den måten kan vi redusere antall som vi i neste runde må si opp, sier rådmannen.

Ulykkelig situasjon

Politikerne har ennå ikke avgjort hvor mange eller hvilke stillinger det er snakk om å kutte. Først på budsjettmøtet i kommunestyret den 18. desember blir det endelig avgjort. Dagen etter regner rådmannen med å sende de første oppsigelsene.

— Vi er opptatt av å hjelpe ansatte til annet arbeid. Dette er en ulykkelig situasjon, sier rådmannen.

Glede i Hegglandsdalen

En liten trøst i fattige Os er det at Hegglandsdalen skole får bestå og andre skoler blir rustet opp.

— Hegglandsdalen er et utbyggingsområde. Det har ingen hensikt å legge ned skolen for å bygge ny om få år, sier Kåre Lutro, i KrF. Han får støtte fra Frp/Høyre-flertallet.

Terje Søviknes er også klar til å forsyne seg av den statlige lånepakken for nedslitte skoler. De to skolene flertallet i fjor ville selge, forblir kommunale og rustes opp ved hjelp av penger lånt av staten.

Flertallet er heller ikke innstilt på å innføre eiendomsskatt for å hjelpe kommunen over den økonomiske kneiken.

Der kommunen svikter, håper politikerne frivillige lag stiller opp. På den måten kan både dagsenteret for eldre og for narkomane kanskje opprettholdes.

— Frelsesarmeen er hjertelig velkommen til Os, sier Terje Søviknes.