Dermed må mange belage seg på å koke drikkevannet.

Maskinistforbundet gjør seg klare til å streike etter at det kommunale tariffoppgjøret har vært til uravstemning. 162 personer tas i første omgang ut i streik fra onsdag 25. juni.

Bergen og Trondheim rammes hardest. Det blir tatt ut personell ved både søppelforbrenningsanlegg og vannrenseanlegg. Resultatet er at folk i disse byene må belage seg på å koke vannet om streiken trekker ut i tid. Også fjernvarmeanlegg vil stenge driften og dermed blir det noen steder ikke levert strøm og varmt vann.

Streikeviljen er stor blant maskinistene som blir flyttet ned en lønnskode.

– Forbannelsen er stor. Dette forstår vi ikke vitsen med, sier Arnljot Muren, generalsekretær i Maskinistforbundet.

– Vi skal stå der vi står. Det er et så dårlig signal rekrutteringsmessig å nedprioritere kompetansen.

Maskinistene har femårig skoleutdanning og sju års praksis.