Maskinistforbundet hadde planlagt å gå ut i streik fra onsdag, men har nå kommet til enighet med arbeidsgiversiden KS.

Dagen før

Streiken er dermed avblåst, opplyser Det norske maskinistforbund i en pressemelding.

Medlemmer skulle tas ut i streik ved vannrenseanlegg, fjernvarmeanlegg og søppelforbrenningsanlegg i Bergen og Trondheim. Streiken ville ha påvirket levering av vann og strøm, og innbyggere i enkelte områder ville blitt nødt til å koke drikkevannet.

Bergen ville blitt klart hardest rammet ved en eventuell streik.

Fryktet helsefare

Kommunen jobbet sist uke med å begrense konsekvensene ved en eventuell streik. Det var frykt for helsefare ved en eventuell streik, dersom det skulle bli problemer ved vann— eller avløpssystemene på for eksempel sykehjem og sykehus.

Også cruisetrafikken i havnen ville bli rammet av en streik, ved at skip ved kai i Bergen ikke ville få levert vann. Også ansatte ved forbrenningsanlegget i Rådalen ville blitt tatt ut i streik.

Nå kan kommunen og bergenserne trekke pusten lettet ut, etter at streiken ble avverget.

Maskinistene nektet å godta lønnsoppgjøret, hvor de ble flyttet ned en lønnskode, og stemte nei i uravstemningen. Men på et ekstraordinært møte tirsdag ble partene enige om en avtale som vil ivareta maskinistenes lønnsinnplassering i henhold til utdanning og kompetanse, ifølge forbundet.

Det blir ingen streik blant maskinistene ved kommunens drikkevannanlegg.
Nielsen Rune
TRUET: Også cruisetrafikken var truet av streiken.
BERGENS TIDENDE