— Det er det verste du kan være borti som barneøyelege, men vi opplever det sjelden - kanskje en gang i året, sier Olav Haugen, overlege på Øyeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus.

Blødninger i øyenbunnen er et viktig funn hos små barn som er blitt utsatt for vold, og kan være en måte å diagnostisere såkalt shaken baby syndrom. Maskinen tar video og stillbilder av netthinnen.

10-15 babyer årlig

  • Nå kan vi dokumentere skader og forandringer fra undersøkelse til undersøkelse, noe som tillegges stor vekt som bevis i rettssalen. Uten kameraet må vi forklare og beskrive hva vi har sett. Garvede jurister kan da så tvil: «Var egentlig blødningene så ille?» Nå har vi bildedokumentasjon, sier overlegen.

Beregninger utført av Rettsmedisinsk institutt viser at mellom 10 og 15 babyer i året får «shaken baby syndrom». Det innebærer blødninger i øyenbunnen og i hodet samt hjerneskader.

Skadene er så omfattende at babyene som regel trenger omfattende behandling på sykehus. Derfor tror man ikke det er så store mørketall.

  • Hvis disse babyene ikke får legetilsyn, vil de som regel dø, sier Arne Stray-Pedersen, førsteamanuensis ved Rettsmedisinsk institutt.

Av de 10-15 babyene dør to-tre, mens fem-seks får lammelser eller blir blinde. Også resten får alvorlige skader.

**Les også:

— Lav terskel for å sjekke mistanke**

- Mye større fokus nå

Men det er ikke alltid like lett å fastslå årsaken til skadene. Flere sykdommer, fødselsskader og ulykker kan gi lignende skader. Det er her slike maskiner kommer inn i bildet.

Shaken baby syndrom er vanskelig rettslig. Barna kan ikke selv fortelle hva som har skjedd, det er som regel ingen vitner, og mistenkte forsøker i mange tilfeller å bortforklare eller bare fortelle deler av sannheten. Ofte er det heller ikke mulig å fastslå om det er en av foreldrene, en barnevakt eller en annen omsorgsperson som kan være gjerningsperson.

  • Forklaringen til foreldrene er helt avgjørende. Da kan man finne ut om skadene sammenfaller med deres forklaring eller ikke, sier han.

Fokus på denne formen for mishandling har økt enormt de siste fem-seks årene.

  • Her ved Rettsmedisinsk institutt (RMI) hadde vi bare to saker før 2003. Siden har vi hatt fire til seks saker, sier Stray-Pedersen.

Mohn-penger

Kameraet på Haukeland, som ble tatt i bruk i november i fjor, brukes først og fremst til andre formål. Årlig undersøker øyeavdelingen 60-70 barn, de aller fleste rutinemessig fordi de er født for tidlig.

Maskinen brukes også i undervisning og i forbindelse med andre sykdommer og misdannelser på netthinnen hos barn.

  • Den er uvurderlig, og vi bruker den mye. Men maskinen koster trekvart million. Vi er veldig glade for at pengene fra Trond Mohn har gjort det mulig å skaffe en, sier overlege Olav Haugen på Øyeavdelingen

Maskinen har foreløpig ikke blitt brukt i shaken babysaker. Haukeland-maskinen er den tredje i Norge, Ullevål universitetssykehus har to.