— Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe i Forsvaret. Jeg vil bli politi og satser på å få være i militærpolitiet, sier Martine Juuhl.

Syttenåringen fra Loddefjord er i årskullet som i høst fikk innkalling til sesjon. At jenter også får innkalling, tror hun gjør at flere jenter tenker over muligheten å gå inn i Forsvaret. Tidligere måtte en søke selv.

Hun er den eneste i venneflokken som har takket ja til Forsvarets tilbud om innrullering. Venninnen Stine Bjorøy har takket nei. Hun vil heller studere juss etter videregående.'

Si din mening om kvinner i Forsvaret

Hele årskull, ikke halve

Ferske tall fra Forsvaret viser at nesten hver fjerde jente som har fått innkalling vil møte til sesjon i år.

— Vi ønsker at jentene skal få se hvilke muligheter Forsvaret har å tilby, sier løytnant Maria Moilanen, pressetalskvinne for Forsvarets satsing på jenter og sesjon.

Beslutningen om å sende innkalling til sesjon til både gutter og jenter, har gitt resultater. 23 prosent av jentene har meldt sin interesse.

— Vi ligger an til mer enn en tidobling siden 2003, sier Moilanen.

Det totale antallet jenter som har meldt seg til sesjon de siste årene er:

  • 2003: 499 jenter
  • 2004: 922 jenter
  • 2005: 797 jenter
  • 2006: 1276 jenter
  • 2007 pr. 23 februar: 6955 jenter av 30.000 innkalte.

— Forsvaret ønsker å rekruttere de beste soldatene. For å finne de dyktigste, mest engasjerte og best egnede, må vi rekruttere fra hele årskullet i stedet for halve, slik vi har gjort tidligere, sier Moilanen.

Mange har ennå ikke svart

I forbindelse med den offisielle åpningen av sesjon for jenter på Hamar i dag, har rekrutteringsavdelingen på Sverresborg kalt inn et kobbel jenter den kommende uken. I dag, onsdag og torsdag vil halvparten av dem som møter til sesjon være jenter.

Av de 3550 jentene i Hordaland og Sogn og Fjordane fra 1989-kullet, har 819 meldt at de møter til sesjon. I tillegg kommer jenter fra andre årskull som melder seg på eget initiativ.

— Det er mange som ennå ikke har sendt inn svarkortene sine. Med medieoppmerksomhet rundt dette, venter vi at det vil komme flere jenter, opplyses det ved vernepliktsverkets avdeling i Bergen.

Silje Katrine Robinson