• Barn trenger trygghet, ikke bli flyttet rundt som brikker i et spill, sier Kjersti Budal, mor til Martin (6).

Mens andre barn i Munkebotn startet på Hellen skole i fjor høst, valgte Martins foreldre å tro på løftene om en ny småskole i Sandviken.

Martin begynte derfor på Krohnengen i en egen «venteklasse». Til høsten skulle Martin og skolekameratene overføres til den nye Eventyrskogen skole i Heien. I tillegg er 20 førsteklassinger innskrevet ved skolen.

Bydelsdirektøren i Bergenhus vil imidlertid utsette den nye småskolen. Årsaken er pengemangel. Tre millioner vil det koste å ruste opp tidligere Solheim aldershjem, som kommunen skal leie av Sudmanske stiftelse. I tillegg sparer bydelen halvannen million i driftsmidler.

Et sjokk

For Kjersti Budal og de andre foreldrene kom meldingen som et sjokk. I går kveld var foreldrerepresentantene samlet for å diskutere strategien før det avgjørende bydelsstyremøtet 25. mars.

— Vi har hele tiden gått og vært usikker på om det virkelig ble noe av den nye skolen. Skolesjefen har gjentatte ganger forsikret oss om at alt går etter planen. Byggearbeidene skulle starte i mars og stillingene er utlyst. Endelig våget vi å slippe entusiasmen løs. Etter min mening er det for sent å snu nå, sier Budal.

Både Budal og Jorge Dahl, leder av Bergenhus FaU, frykter at en utsettelse nå vil forpurre muligheten for en småskole i Heien. Huseieren, Sudmanske stiftelse, står fritt til å bruke bygget til andre ting, hvis ikke kommunen vil leie det. Bydelsdirektør Ole Vorland bekreftet fredag overfor BT at det kan skje.

Økonomisk kaos

I Bergenhus bydel rår det økonomisk unntakstilstand. Bydelsstyret forkastet budsjettforslaget med kutt på 50 millioner, men har ikke klart å vedta noe alternativ. Nå kommer utsettelsen av Eventyrskogen som nok en vanskelig sak.

For Martin Jacobsen Budal fortoner løsningen seg litt enklere. Omtrent som i Lego, der gartneren pleier å selge seg ut av problemene. - Kan ikke kommunen gjøre det samme? spurte han da mamma prøvde å forklare hva som er i ferd med å skje.

Så kom det skuffet fra førsteklassingen:

— Jeg hadde gledet meg til å begynne i andre klasse i Eventyrskogen.

SKUFFET FØRSTEKLASSING: Martin Jacobsen Budal gledet seg til å begynne på nye Eventyrskolen skole i Heien. Mamma Kjersti Budal advarer bydelspolitikerne mot å snu i tolvte time. FOTO: RUNE SÆVIG