Bare Johanneskirken kan ta imot litt flere mennesker til gudstjeneste enn det man nå får plass til i nye Kristkirken på Minde. Johanneskirken rommer 1250 sitteplasser, mens Domkirken har plass til ca 1000 mennesker. Den aktive frikirkemenigheten med 550 medlemmer har inngått leieavtale av lokaler på 2800 kvadratmeter i det gamle Martensbygget, som nå eies av NRK.

Søndag 6. april innvies gigantkirken. Men den flunkende nye kirkesalen er så smått tatt i bruk. Allerede denne helgen håper man på sprengfulle hus. Da kommer nemlig den kjente, men også omstridte predikanten Svein Magne Pedersen til Kristkirken for å tale og helbrede syke i en møteserie flere av byens frikirkemenigheter står bak.

Venter på vekkelsen

— Vi bygger for fremtiden, sier pastor Rolf Helen Iversen til Bergens Tidende.

— Menigheten vår har en sterk tro på vekst og vekkelse. Flere profetier varsler om at det skal komme en stor kristen vekkelse med utspring i Bergen. Nå tar vi sjansen på at det er rett, og satser på å få en solid innhøsting om ikke så lenge. Nye mennesker blir frelst i Bergen hver eneste uke. Menigheter som Levende Ord og Kristen Fellesskap høster allerede inn nyomvendte mennesker. Vi håper og tror at dette også skal bli oss til del, legger han til.

Kristkirken ble etablert i mars 1994. Den gang inngikk man en leieavtale med huseier NRK om en mindre del av de store produksjonslokalene, der bakeriet Martens holdt til fra 1966 og frem til 20. juni 1986. Da kjøpte NRK lokalene. Men det svære produksjonslokalet har stått tomt inntil menigheten fant ut at den ville utvide og sko seg for vekkelse og mange nye frelste sjeler.

10 millioner

Menigheten har brukt 10 millioner kroner på å omgjøre bakerihallen til en moderne kirkesal med 1200 stoler og siste skrik innen lyd- og lysanlegg. I tillegg til gudstjenester, tar man nemlig sikte på å leie ut kirkesalen til store konferanser og konserter i tiden fremover. Dessuten har man lagt parkett på det nesten 100 kvadratmeter store alterpartiet og podiet, med tanke på at menighetens dansegrupper skal få spillerom til å lovprise Vårherre både på søndager og hverdager. Dessuten har man et musikalsk utstyr de fleste av byens pop- og rockeband ville ha misunt dem.

Moderne menighet

— Vi er en moderne menighet med mange barnefamilier og ungdom. Hos oss tør vi å la de unge slippe skikkelig til. Derfor har vi har flere dansegrupper, der både for barn og unge får uttrykke sin kristne tro gjennom bevegelse og musikk, sier Helen Iversen, som selv har en fortid som aktiv Brann-spiller, og fremdeles spiller på et av Sportklubbens old boyslag, i en alder av 65 år.

Kristkirken tenker altså stort og fremtidsrettet. I den tidligere kirkesalen, som har vært i bruk fra 1994 og frem til nå, var det plass til 500 mennesker. Denne skal nå bygges om til mindre saler for ungdomsarbeid, bibelskole og søndagsskole. Dessuten har menigheten egen kafeteria og skal også etablere kristen bokhandel vegg i vegg med selve kirken.

Himmeltrappen

Forbipasserende vil oppdage at det gamle Martensbygget har fått ny fasade mot Kanalveien. Det er laget ny hovedinngang med kirkens logo, og en svær trapp med over 30 trinn, som allerede spøkefullt omtales som himmelstigen.

Menigheten finansierer selv ombyggingen og driften av det svære kirkebygget. Åtte av de 10 millionene ombyggingen koster, er finansiert gjennom lån. Og gjelden skal nedbetales så raskt som mulig.

— Hos oss gir mange medlemmer minst 10 prosent av inntekten sin til kirken. Vi ser det som Guds velsignelse at vi har fått disse lokalene, og vil slette gjelden hurtig. I vår menighet har vi gang på gang sett hva entusiastiske mennesker som vil noe, får til. Denne kirken er blitt til gjennom tro, og vi skal få det til, sier pastor Rolf Helen Iversen.

HIMMELTRAPPEN: Den nye kirken har fått et inngangsparti, som spøkefullt kalles Himmeltrappen, sier pastor Rolf Helen Iversen.<p/>FOTO: ARNE NILSEN