Det fører til at assistent Ruth Tjøstheim ikke vet om hun vil fortsette i arbeidet med å hjelpe Marna G. Fortun.

— Vi får se hvordan det går etter nyttår. I dag vet jeg ikke om jeg fortsetter, sier Tjøstheim som hver uker jobber rundt 15 timer sammen med Fortun.

I dag er det bare Fana bydel som også har gått bort fra den vanlige ordningen med assistanse gjennom de funksjonshemmedes egen organisasjon, ULOba. Der har kommunen overtatt ansvaret for assistentene, men fra Fana er erfaringene fra brukerhold ikke gode. Bergenhus vil likevel gjøre det samme for å spare penger.

Minstelønn

Fagkonsulent for ULOba på Vestlandet, Jan Kåre Stura, bekrefter at mange funksjonshemmede reagerer på ordningen i Fana.

— Vi må nok forvente mye rot i Bergenhus også. I Fana har det blant annet vært et problem med arbeidskontrakter. Man blir ansatt for tre måneder om gangen i kanskje et helt år på minstelønn. Det gir ikke samme sikkerhet som når man er heltidsansatt. Tidligere har Helse- og sosialdepartementet sagt at tremånederskontrakter ikke skal brukes ved denne typen arbeid, sier Stura.

Han frykter at lønnen skal bli så dårlig for de kommunale assistentene, at de funksjonshemmede ikke får hjelpen de trenger.

— For at folk skal gjøre denne tøffe jobben må de få betalt for det. Vi gir i dag 114 kroner timen. Det kommer ikke kommunen til å gjøre, sier han.

For de ressurssterke

Marna G. Fortun er redd for at den nye ordningen vil gå ut over de svakeste av de funksjonshemmede.

— Vi må velge mellom et dårlig kommunalt tilbud, eller være arbeidsgiver og ha alt ansvaret selv. Den siste løsningen fungerer kanskje for dem som er ressurssterke, og som kan starte eget firma med alt det innebærer med revisjon og papirarbeid. Hvis man ikke kan gjøre dette har man ikke noe valg, og må ta til takke ned kommunalt ansatte som får dårlig lønn og vilkår.

— Det betyr høy gjennomtrekk og et ustabilt tilbud, sier Fortun som i dag studerer ved Universitetet i Bergen. Hun har vært funksjonshemmet siden hun ble født, og trenger hjelp fra alt til å stå opp om morgenen til å ta på seg en jakke.

Kan flytte

En av måtene Fortun kan beholde dagens ordning på er å flytte noen kilometer til en annen bydel. –Jeg har seriøst vurdert å flytte til Årstad, men det er ikke bare bare å gjøre det når man er funksjonshemmet, sier hun.

Selv om fylkesmannen har sagt at vedtaket i Bergenhus bystyre er lovlig har Fortun ennå ikke gitt opp kampen for å omgjøre vedtaket.

— Jeg har skrevet et brev til fylkesmannen hvor jeg spør om vi som berøres er blitt hørt i denne saken. Det står i loven om sosiale tjenester at man har plikt til å rådføre seg med klienten, men vi fikk beskjed om at avtalen med ULOba var oppsagt gjennom en kopi i posten, sier Marna G. Fortun.

SNART SLUTT? Marna G. Fortun og assistent Ruth Tjøstheim har det ofte moro sammen. Etter nyttår kan det ta slutt når Bergenhus bydel skal ta over ansvaret for ordningen brukerstyrt personlig assistanse.
FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN