JOHN LINDEBOTTEN

Det blir en av de store utfordringene når reguleringsplanen for Damsgårdssundet Syd skal bli virkelighet. Planen er nå velsignet av byrådet, og skal opp til 2. gangs behandling i komiteen for miljø og byutvikling rett etter sommerferien. Så er det bystyret sin tur, og deretter kan man begynne.

600 boliger, en plass, en bro er hovedinnholdet i reguleringsplanen. Men barnehage, forretninger, bevertning, kultur og offentlig service og kontorer hører også med.

— Et helt lite lokalsamfunn skal det bli, sier Lisbeth Iversen.

Krevende navn

Det som må vike plassen er et eldre og ikke lenger særlig pent industristrøk. Bergen og omegn boligbyggelag (BOB) har ansvaret for reguleringsplanen i samarbeid med grunneierne i området, som er Vital Eiendom og Sjøsiden Eiendom.

Markusplassen skal være en åpen plass ved sjøkanten. Det er et krevende navn å leve opp til, men Lisbeth Iversen forklarer det med at St. Markus kirke ligger rett ovenfor, på oppsiden av Michael Krohns gate.

Så kan man jo kalle broen over sundet for Sukkenes bro, eller Rialto, om man vil.

Mer grønt

— Broen og plassen har vi anslått til å koste ca. 100 millioner kroner, derav 60 millioner kroner for broen alene, som må kunne åpnes for båtpasseringer. Men vi vet ennå ikke hvordan vil skal finansiere dette. Vi ser muligheter både i statlige tilskudd til områdeutvikling og i EU-midler til det samme, men vi skal se nærmere på dette, sier Iversen, som er meget fornøyd med det oppdaterte forslaget som nå ligger klart.

— Særlig er jeg fornøyd med at vi har fått inn mye mer grøntareal i oppdateringen av planen. Og så blir det miljøprioritert gjennomkjøring i Michael Krohns gate. Det starter neste år som en del av Bergensprogrammet. Da blir det mye bedre forhold for syklister i området, sier byråden.

INDUSTRIOMRÅDE: Sjøkanten langs Damsgårdssundet er ikke øyensfryd i dag. <p/> FOTO: EIRIK BREKKE <p/>
NY BYDEL: Da bør vi ha grunn til å vente noe mer av den planlagte omformingen til boligområde m.m.<p/> FOTO: BERGEN KOMMUNE