Fredag ble Barnas Spørretime på Stortinget gjennomført. Markus Roksvåg(14) fra Alrekstad skole i Bergen deltok sammen med 52 barn fra hele landet..

Det er fjerde gang Barnas Spørretime blir arrangert. Den markerer at Norges lover følger FNs barnekonvensjon, som ble grunnlagt 20. november 1989.

Markus benyttet sjansen til å spørre finansminister Sigbjørn Johnsen til råds om den planlagte nedleggelsen av internatet ved Alrekstad skole.

Fire andre barn fra Bergen var også med på Barnas Spørretime.Markus Mortensen (16) minnet statsråden om paragraf 347 i opplæringsloven som handler om tilrettelegging for barn med spesielle behov. Kaja Meek Olsen(16) lurte på hva som gjøres for å skaffe til veie flere tegnspråktolker og Silje Homstvedt Hamre(12) spurte hvordan en kan sikre at øremerkede midler fra regjeringen går der de skal. Anonym jente (13) deltok også fra Bergen. Hun spurte om hvor lang ventetid det er akseptabelt for et barn å vente på asyl.

I STORTINGET: Markus Roksvåg (14) møtte fredag våre fremste folkevalgte i kampen for å redde internatet ved Alrekstad skole. FOTO: Alice Bratshaug