Evanger Musikklag held marknad i Vassvøretun

Sundag 6. april kl 16.00.

Åresal, lykkehjul,fiskedam og trekning på bøker.

Kaffi og kaker

Vel møtt!