I respekt for ofra etter tragedien i Oslo og på Utøya har arrangøren av Etnemarknaden valt å avlysa den tillyste konkurransen i det populære krigsspelet «Call of Duty». Marknaden i jordbruksbygda Etne trekkjer årleg 30.000-40.000 menneske i byrjinga av august.

Statsrådar uteblir

Dagleg leiar Vidar Lund i Etnemarknaden seier det var ei enkel avgjerd etter det tragiske som har skjedd. Også den politiske toppduellen som skulle opna årets marknad torsdag 4. august, er avlyst. Her skulle blant andre statsrådane Audun Lysbakken (SV), Rigmor Aaserud (Ap) og Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) ha delteke saman med stortingsrepresentant Jan Tore Sanner (H), Os-ordførar Terje Søviknes (Frp) og fylkesordførar Torild Selsvold Nyborg (KrF).

— Grunna hendingane i Oslo og på Utøya er det på sentralt hald bestemt at all utoverretta politisk aktivitet blir sett på vent til rundt midten av august. Det resulterer i at den politiske debatten og politikarstandane går ut i årets marknad, seier Lund.

Det er første gong i Etnemarknaden sin 30-årige historie at den politiske duellen i forkant av valkampen er avlyst.

Datarock og Kvelertak

Ifølgje Vidar Lund har ingen av artistane på Etnemarknaden 2011 meldt avbod grunna terrorhendingane. Det inneber at både Bjørn Eidsvåg, deLillos, Datarock, Kvelertak, Berge Ohm og dansegruppa Frikar opptrer som planlagt i Etne 4.-7.august.

Etnemarknaden har dei to siste åra hatt Playstation-tevling i fotballspelet Fifa. I år skulle konkurransen utvidast med motorracingspelet «Gran Turismo» og krigsspelet «Call of Duty».