— Norske gjestedøgn gikk i juli ned med 7000, og dette er trolig den viktigste årsaken til at omsetningen har en større tilbakegang enn det trafikknedgangen skulle tilsi, opplyser direktør for Hordaland Reiseliv, Bjørn Myhren.

Det er hotellene i Bergen, som med sitt store volum, må ta en god del av volumreduksjonen. Fem prosent nedgang i belegg utgjør 7700 gjestedøgn – over halvparten av nedgangen for fylket som helhet.

Antall gjestedøgn for fylket som helhet endte på 250.902 i juli i år mot 261.447 i fjor.

Omsetningen endte i år på 91 millioner kroner.

I Bergen ga dette en omsetningssvikt på 9,9 prosent - ca syv millioner kroner - denne måneden.

Hardest rammet på omsetning ble Osterøy/Bjørnefjorden-området med en nedgang på 24,7 prosent, fulgt av Nordhordland med 20 prosent. Sotra Øygarden ble julivinnere med økning i belegg på ti prosent og en omsetningsvekst på 15,5 prosent.

— Hordaland har bedre tall enn resten av landet når det gjelder utenlandstrafikken, men heller ikke der kommer vi på pluss-siden, sier Myhren.