Det er høyere drivstoffutgifter og økt satsing i Sjøforsvarets skoler som har ført til et overforbruk i første halvår. Dette må hentes inn igjen for å unngå budsjettoverskridelser.

— Jeg vil ikke beskrive dette som dramatisk, men det betyr at fartøyene og mannskapene våre får øve og trene mindre, sier sjefen for Kysteskadren, flaggkommandør Håkon Tronstad.

**Les også:

Må spare penger**

Han vil fordele kuttene mellom den aktive driften og vedlikeholdet av fartøyene.

— Vi kommer blant annet til å begrense innkjøpene av reservedeler, sier han.

Dieselprisene svir

Det er særlig økningen i dieselprisen som slår negativt ut for Sjøforsvaret.

— En krone høyere dieselpris gir oss 20–25 millioner kroner i merutgifter, sier sjefen for den seilende flåten.

De nye fregattene blir ikke skjermet for sparetiltakene.

— Nei, her må alle bidra, understreker Håkon Tronstad.

Frykter landligge

Marineoffiserer Bergens Tidende har snakket med, frykter at det blir mye landligge for de nye fregattene.

— De er selvsagt ikke anskaffet for å gå i opplag, kommenterer Tronstad.

For halvannen uke siden besøkte statsminister Jens Stoltenberg Haakonsvern. Han benyttet anledningen til å skryte over hvor flott marine vi er i ferd med å få, og forsikret at de nye fartøyene skal seile.

Likevel får ikke Sjøforsvaret en krone mer å seile for verken i 2009 eller i 2010. Først fra 2011 er det lovet mer penger. Det betyr at det ikke blir noen aktivitetsøkning de nærmeste to årene, snarere tvert imot dersom drivstoffprisene forsetter å stige.

På minimumsnivå

— Vi seiler og øver ikke så mye som vi bør. Vi er på et minimumsnivå. Fartøyene er komplekse, og mannskapene trenger absolutt den tiden vi har til rådighet på sjøen per i dag, understreker sjefen for Kysteskadren.

Han vil likevel ikke svartmale situasjonen.

— Vi har vært gjennom tilsvarende situasjoner tidligere, men likevel greid oss. Når statsministeren sier at fartøyene skal seile, velger jeg å stole på det, selv om det tar et par år før vi får mer å rutte med, sier Håkon Tronstad.