Dermed har forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen overkjørt forsvarssjef Harald Sunde, som ville ha en sterkere samling av de to spesialenhetene.

Likevel smilte de like bredt begge to da de presenterte nyhetene i formiddag. Det skjedde i Oslo Militære Samfund.

KAN BLI FLYTTET: Marinejegerne kan bli flyttet fra Haakonsvern til Østerdalen hvis Forsvaret velger å samle de to spesialstyrkene sine. ARKIVFOTO: RUNE NIELSEN

Som BT har skrevet om tidligere, kommer Strøm-Erichsen med mer penger til marinejegerne, i fom av mildler til nybygg.

Styrker marinejegerne

296 millioner kroner skal brukes til nye anlegg i den såkalte Jegerhavnen på Haakonsvern. Den nye bygningsmassen skal stå ferdig ved årsskiftet 2016-2017. Også ved basen i Ramsund skal aktiviteten opprettholdes som i dag.

Fra 1. august settes også marinejegerkommandioen på beredskap for å kunne bistå politiet i løsningen av terroroppgaver, som det heter.

— Betyr det at marinejegerne kunne vært sendt til Utøya, om denne avtalen var inngått før 22. juli 2011?

— Det er politiet som har ansvar for håndtering av terror i Norge. Men nå styrker vi altså Forsvarets evne til å bistå politiet i denne oppgaven, sier Strøm-Erichsen til BT.

Ut av Sjøforsvaret

Det skal altså opprettes det som kalles et nytt virksomhetsområde, som ikke er en egen forsvarsgren med generalinspektør som sjef. Dette betyr at marinejegerne i Bergen går ut av Sjøforsvaret, og inn i den nye enheten, som verken har fått eget navn eller egen sjef.

— Jeg regner med at stillingen som sjef vil bli utlyst på vanlig måte, sier forsvarssjef Sunde.

Men det blir ingen dramatiske brudd med fortiden, understreker forsvarsministeren.

— Lokaliseringen av marinejegerkommandoen på Haakonsvern legger til rette for et fortsatt tett og godt samarbeid med Sjøforsvaret om den videre kompetanseutviklingen knyttet til maritime spesialoperasjoner, sier hun.

Hun legger til at utdanning og selektering av styrkene vil fortsette som før, henholdsvis på Haakonsvern og på Rena.