— Er mamma død?!

Maria Juliana Queriroz våkner av at datteren Vitoria (5) roper ned i den åpne kummen.

Tobarnsmoren har falt rundt 2,5 meter ned. Hun har sterke smerter i hodet, foten og armen. Kummen er dekket av glassbiter, kvister og slam. Matvarene som hun nettopp bar i hendene ligger også strødd.

Hun konsentrerer seg om å puste. Samtidig prøver hun trøste femåringen som står igjen på fortauet i Elvenesveien i Bergen.

— Jeg følte meg levende begravet og var usikker på om jeg skulle overleve. Jeg sa at Vitoria måtte stoppe en bil og be om hjelp, samtidig var jeg veldig redd for at hun skulle løpe ut i veibanen og bli påkjørt.

Fredag den 13.

Queriroz og datteren viser frem kummen som har fått lokket på plass igjen. Det har nå gått fire måneder siden den traumatiske hendelsen som fant sted fredag den 13. januar.

— Jeg er bare veldig glad for at det ikke var Vitoria som falt nedi, sier moren.

HULL: Queriroz' jakke ble revet opp av glassbiter.
RUNE STØLÅS

De kom fra butikken da femåringen ropte «Hva er det?» og gikk mot noe blått som lå langs fortauet. Queriroz stoppet henne, og gikk selv bort for å se hva det var. I mørket så hun ikke at kummelokket var borte.

Etter 30 minutter i kummen kom hjelpen. Vitoria hadde stoppet en bil med to personer som fikk dratt moren opp på fortauet.

Imens satt Queriroz ektemann, Thomas Heiberg Andersen, hjemme i leiligheten. Han begynte å bli bekymret siden de ble så lenge borte, da konen kom gråtende inn døren med skitne og opprevne klær.

Tegnet mamma i hullet

— Jeg forsøkte å trøste begge to mens jeg fikk høre hva som hadde skjedd. Min kone var kraftig forslått over hele kroppen, og hadde mistet deler av en tann. Kummen kunne vært full av vann, hva hadde da skjedd hvis hun ble slått bevisstløs?

Familien har brukt mye tid på å snakke om hendelsen. Vitoria har også laget en tegning av moren som ligger nede i et svart hull, med sjokkerte mennesker omkring.

— Min kone er sterk mentalt og i god fysisk form. Det er nok grunnen til at det tross alt har gått så bra. Vi har klart å beholde humoren.

Det er trolig brøyting som er årsaken til at lokket var borte. Da Andersen ringte Bergen kommune for å varsle om det åpne hullet var mannskaper allerede på vei for å sikre stedet.

— Det hender at kumlokk blir vippet opp av brøytebiler, men jeg har aldri hørt om at folk har falt nedi før denne hendelsen. Når vi får melding om åpne kummer rykker vi ut med én gang selv, om det ikke er vi som har ansvar for veien, sier operatør Niclas Larsen ved Vaktsentralen i Bergen kommune.

Thomas Heiberg Andersen har helt siden ulykkesdagen i januar forsøkt å finne noen som kan ta ansvar for den åpne kummen.

- Peker på hverandre

— Jeg har sendt 20 brev og brukt rundt et ukesverk på dette. Alle har pekt på hverandre. Det har vært viktig for oss at saken blir tatt seriøst, sier Andersen.

Bergen kommune viser til Statens vegvesen, som eier veien, og som igjen viser til Mesta.

«Vi kan ikke se at Vegvesenet har ansvar for det inntrufne, som vi imidlertid sterkt beklager, men vi oversender Deres sak til Mesta Drift AS», heter det i et svarbrev fra Statens vegvesen.

KREVER SVAR: Thomas Heiberg Andersen har kjempet for at noen skal ta ansvar.
RUNE STØLÅS

Mesta har vedlikeholdskontrakt på Elvenesveien, og skal dermed utføre rutinekontroller av veien og rykke ut for å reparere skader blant annet på ødelagte kummer. I brevvekslingen peker selskapet på at de ikke kjente til at lokket var borte da Queriroz falt ned.

«Mesta beklager hendelsen som oppsto og føler med Dem og Deres kone. Med tanke på at Mesta ikke kjente til forholdet da uhellet inntraff, men først en mnd senere, finner vi det vanskelig å se at vi er erstatningspliktige i uhellet.»

— Det er vanskelig for oss å se hvordan vi kunne ha forhindret uhellet. Da vi fikk beskjed, etter uhellet, rykket vi ut med én gang, sier Erik Riste, kommunikasjonssjef i Mesta.

Får dekket tannlegeregningen

Riste forteller at de har en «visuell inspeksjon» av veinettet fra én gang i uken til hver tredje uke, litt avhengig av type vei.

— Men det er 8000 kumlokk i Bergen. Vi stopper ikke fysisk og kjenner på hvert eneste av dem, sier han.

Familien har bedt om 4200 kroner for å dekke tannlegeregningen, de ødelagte klærne og matvarene som gikk tapt.

Vegvesenet har nå snudd, og betaler likevel familien beløpet de har bedt om mot at dette aksepteres som endelig oppgjør i saken. Etaten erkjenner ikke noe ansvar i saken, men ønsker «en minnelig ordning».

— Jeg ble veldig positivt overrasket over denne siste utviklingen, det er redelig av dem. Det viktigste er at vi blir tatt på alvor. Det er urimelig at vi både skal få en så traumatisk opplevelse og siden oppleve å ikke bli hørt, sier Andersen.