19. juni skal hun hedres ved skoleårets avslutningsmarkering, der hun vil få en gave fra en av konkurransens sponsorer. I august skal hun til Berlin sammen med 32 andre prisvinnere fra Europa. Årets prosjektoppgave het «Familien i historiens virvelvind», og Mari har skrevet om oldefarens to brødre som søkte lykken i Russland.

Hun har kalt sin oppgave for «Min familie i den russiske revolusjon».

— I familien har det vært fortalt om de to brødrene Christian og Peter Skovsgaard fra Danmark, men historien deres har aldri vært skrevet ned. Derfor tenkte jeg at dette kunne være noe, forteller Mari.

Flyktet fra revolusjonen

Opplysningene har hun hentet fra sin egen mormor, Lene Skovsgaard Tombre, datter av oldefar Oscar som kom til Norge på begynnelsen av 1900-tallet, og fra en slektning i Danmark.

Christian og Peter reiste til Sibir, og begynte med meierivirksomhet. Med seg fra Danmark hadde de kunnskaper som manglet i Sibir, og de to brødrene gjorde det svært godt.

Da den russiske revolusjonen herjet etter 1917, måtte de flykte. Den ene av brødrene hadde giftet seg med en russisk dame, og hun kviet seg for å forlate familien sin og fedrelandet. De utsatte derfor reisen lengst mulig, men fikk en strabasiøs tur gjennom Nord-Russland og Finland før de endelig kom frem til Danmark. Alle oppsparte midler gikk med for å betale reisepenger og håndpenger til hjelperne.

— Det har vært gøy å jobbe med denne prosjektoppgaven, sier Mari, og legger til at familien er glad for at historien endelig er skrevet ned før den blir helt glemt.

— Vi begynte før jul, og tre ganger har vi levert inn oppgaven til bedømming og rettledning.

Hederlig innsats

Det er første gangen Adventkirkens grunnskole har deltatt i dette «Eustory»-prosjektet, som de fire siste årene har hatt 47.000 deltakere fra Europa.

Elever fra ungdomsskolen og de videregående skolene kan delta, forteller Helge Gjelland.

Han underviser 23 elever i 9. og 10. klasse i historie, og av disse kom fire til finalen. Mari Berg gikk helt til topps.

De tre andre finalist-elevene hans er Jacob Hauge, Helge Pettersen og Katja Fedorova, som kommer fra Russland.

I jurybegrunnelsen er det lagt vekt på at Maris oppgaven har en klar rød tråd, og at hun får fint frem skjebnen til de to brødrene. Hun klarer på en utmerket måte å kombinere den «lille» historien med den «store».

Annenplassen går til 10. klasse ved Sæbø ungdomsskole på Sunnmøre.

Den norske historiske forening utlyser årlig en prosjektkonkurranse i historie for alle ungdomsskoler og videregående skoler i Norge. For å avvikle konkurransen får foreningen hjelp og støtte av stiftelsen Fritt Ord og Aschehoug forlag.

I år har konkurransen også blitt støttet av Læringssenteret. Juryen har i år bestått av Magne Angvik fra Høgskolen i Bergen, Harald Frøhaug, lærer på ungdomsskolen, Berit Lundberg, lærer på videregående skole, og Elisabeth Thue fra HIFOs skoleseksjon.

FLINKE ELEVER VED Adventkirken grunnskole sammen med historielæreren sin. Fra venstre prisvinner Mari Berg, lærer Helge Gjelland, Helge Pettersen og Jacob Hauge.<p/>FOTO: ØIVIND ASK