— De må ta vare på aldershjemmene, for all del. Dette er rett miljø for oss som er gamle. Her hører vi hjemme, sa 101 år gamle Margit Eide til BT etter at byrådet la frem sitt budsjettforslag i september.

Da kom det frem at byrådet gikk inn for å legge ned ett av de to gjenværende kommunale aldershjemmene i Bergen - Enkers Aldershjem i Bergen sentrum og Soltun Aldershjem på Melkeplassen.

Skrev brev til byrådet

I dag kom byrådet med sin tilleggsinnstilling til budsjettet, og der går finansbyråd Liv Røssland bort fra tanken om å legge ned et aldershjem.

— Rammene for 2011 er stramme. Derfor er det gledelig at byrådet har klart å finne rom for opprettholde aldershjemmene i Bergen, sier Røssland i en pressemelding.

Endringen blir begrunnet med at Bergen kommune på dette tidspunktet ikke har erstatningsplasser på riktig nivå. Kommunen ville årlig spart seks millioner kroner på å legge ned et aldershjem.

På Enkers Aldershjem mottas meldingen med begeistring. Beboere og pårørende har engasjert seg i saken, blant annet sendte de på mandag et brev til byrådet og politikerne i komité for helse og sosial med bønn om at aldershjemmet måtte få bestå.

— På vegne av alle beboerne kan jeg si at vi er veldig glade. Jeg tror også det er en helt riktig beslutning, sier styrer Rolf Breistein.

12 millioner til Krohnsminde

I tilleggsinnstillingen fremskynder byrådet utbyggingen av garderobe og klubblokaler ved Krohnsminde idrettsplass med ett år.

— Opprinnelig var planen at arbeidene skulle starte opp i 2012. Vi har nå fått på plass en avtale med fylkeskommunen, slik at utbyggingen blir satt i gang allerede til neste år, sier Røssland i en pressemelding.

En feil i tilskuddslisten som ble lagt frem i september har gjort at Nordisk Panorama, som er en nordisk festival for dokumentarfilm, har fått 140.000 kroner mer enn forutsatt. Dette kommer Tellevik kystfort til del. Det gjør at stiftelsen som driver krigsminnet helt nord i Åsane får tilbakeført et foreslått kutt tilsvarende samme beløp.

Skal drive kommunen billigere

For å komme i mål med de effektiviseringskravene som byrådet la opp til i sin første budsjettinnstilling, vil byrådet ta i bruk flere slike tiltak.

— For byrådet er det viktig at vi får mest mulig igjen for de pengene vi forvalter på vegne av innbyggerne. Vi vil derfor se på reduksjon av bruk av leide lokaler, mindre bruk av overtid, sikre standardisering av innkjøp og ta i bruk beste praksis innenfor alle enheter, sier finansbyråd Liv Røssland.