«Sko, sko, skolevei. Her kommer jeg, spaserende på deg. Sko, sko, skolevei. Jeg har lært å passe på meg».

Skoleveisangen er velkjent for mange foreldre til barneskolebarn i Bergen og sikkert mange andre steder. Men det er ikke alltid så lett å passe seg, enn si spasere på skoleveien, hvis den involverer to busser og samlet reisetid på 25 minutter. Det føles ikke helt greit heller, når det ligger en skole i gangavstand fra hjemmet, hvor nabobarna går.

— Det blir en mye lettere skolevei om jeg får bytte skole, sier ni år gamle Maren Knutsen. Hun går i fjerde klasse på Ådnamarka skole, men vil heller gå på Garnes skule. Den ligger like ved der hun bor. Der går også flere nye venner hun har fått etter at hun flyttet til Garnes i mars.

Fjernt fra nærskole

Marens nærskole er en av 15 skoler i Bergen som har flere elever enn de egentlig har plass til. Hun har derfor fått avslag på skoleplass. Dette til tross for at Fylkesmannen har slått fast at nærskoleprinsippet overstyrer kommunale forskrifter for skoleopptak og -kretser. Nærskoleprinsippet innebærer at foreldrene med loven i hånd kan kreve å få plass på den nærmestliggende skolen. Det understreket Stortinget da opplæringsloven ble vedtatt i 1997.

I flere vedtak om elever i Bergen har Fylkesmannen slått fast at nærskoleprinsippet skal overholdes. Likevel forventer familien Knutsen nytt avslag.

— Vi fikk beskjed fra skolen om at det ser ut til at vi ikke får plass neste år heller. Da må i tilfelle noen slutte. Vi regner med det er fritt skolevalg i Bergen, men det har ikke vi merket noe til, sier pappa Cato Knutsen.

Inntil tirsdag denne uken måtte Knutsen sende datteren med to busser både til og fra skolen. En tur på 25 minutter, med bytte på Arna stasjon. Denne uken ble de innvilget taxi til og fra Ådnamarka skole. Skoleplass på Garnes er fortsatt i det blå. Saken er klaget til Bergen kommune. En eventuell anke til Fylkesmannen er neste trekk.

Lovbryter uansett

Rektor på Garnes skule, Knut Inge Rokne, har stor forståelse for Maren Knutsen og foreldrenes sak.

— Men jeg har ikke mye valg. På min nyeste liste har jeg 34 elever over kapasiteten. Vi må si nei til barn som flytter inn i området. Tar vi inn flere, bryter vi arealnormen og dermed barnas arbeidsmiljølov, sier Rokne.

Hans problem er at han uansett må bryte loven. Enten må nærskoleprinsippet overkjøres eller det må tas inn for mange elever.

— Jeg har også et ansvar for de som har plass på skolen. Jeg kan ikke bryte forskriftene med viten og vilje. Da må jeg pålegges det av Fylkesmannen, sier Rokne.

Han frykter at situasjonen ikke vil bedre seg i overskuelig fremtid.

— Vi sto for tur i skolebruksplanen med utvidelse av skolen. Den skulle vært ferdig i 2011 og er sårt trengt. Arbeidet er ennå ikke påbegynt. Den er ikke engang med i den nye handlingsplanen etter at vedlikeholdsproblemene på alle de andre skolene har dukket opp. Nå risikerer vi å havne langt bak i køen.