Flere skoler med elever som har særskilte behov, har fått dispensasjon fra lærerstreiken.

Elevene i avdeling A på Loddefjord skole kan møte som vanlig på mandag.

— Det er bra. Vi har hele tiden sagt at en sånn arbeidskonflikt ikke kan gå ut over de svakeste i samfunnet, slik disse barna jo er, sier Henrik Heitmann.

- Ingenting å stille opp med

Heitmann er far til seks år gamle Marcus. Gutten er autist og har ADHD. Som BT skrev torsdag, ble foreldrene svært fortvilt da det ble streik.

— Det er veldig vanskelig å fylle dagen med noe meningsfylt for disse barna. Vi har ingenting å stille opp med i forhold til skolen. Heldigvis har vi besteforeldre og arbeidstid som har klaffet ganske godt. Men på lang sikt ville streiken vært veldig problematisk, sier Heitmann.

Barn med autisme er svært skjøre for rutinebrudd. Heitmann fryktet en langvarig streik som kunne ødelegge den gode fremgangen Marcus har hatt.

— Foreløpig har han vært ganske fornøyd med å være hjemme. Men han vil jo på skolen, han snakker alltid om at han skal dit. Det er viktig for ham, det.

Disse elevene må jo ha tilsyn og hjelp hele tiden.

Marie Øverli Fanebust, rektor ved Loddefjord skole

- Burde søkt med en gang

Sandgotna skole har en lignende avdeling med elever som har spesielle behov. Skolen søkte om dispensasjon umiddelbart, og ingen av elevene der er blitt berørt av streiken.

Henrik Heitmann mener Loddefjord skole burde gjort det samme.

— Jeg mener det var feil å vente så lenge med å søke. Rektor burde søkt med en gang, sier Heitmann.

Det er 41 elever på avdeling A ved Loddefjord skole. Elevene har ulike typer funksjonshemninger. Felles er at de har store lærevansker, ifølge rektor Marie Øverli Fanebust. Men hun trodde det måtte være fare for liv og helse om en skulle få dispensasjon.

— Men så ga fagorganisasjonene klarsignal til andre skoler. Da fant vi ut at vi måtte søke. Disse elevene må jo ha tilsyn og hjelp hele tiden, sier Fanebust.

Lover ikke fritak

Forhandlingssjef i Bergen kommune, Jan Håkon Holgernes, sier fagforeningene har vist velvilje når det gjelder å gi streikefri til skoler med spesialavdelinger.

— Jeg vet ikke om alle søknadene er blitt godtatt, men fagorganisasjonene har hatt en positiv holdning, sier Holgernes.

Grete Ingebrigtsen, streikeleder i Unio Bergen, vil likevel ikke love fritak om streiken skulle vare utover i neste uke.

— Dispensasjonene gjelder kun for mandag. Så må vi eventuelt få inn ny søknad. Vi vurderer hver enkelt, men i utgangspunktet er vi innstilt på å gi dispensasjon når elever med særskilte behov rammes, sier Ingebrigtsen.

Ifølge henne har Sandgotna skole og Kalvatræet skole fått dispensasjon i tillegg til Loddefjord skole. På Tveiterås skole, som er en spesialskole, ble ingen tatt ut i streik, sier streikelederen.