Det har Gulating lagmannsrett bestemt. I motsetning til Nordhordland tingrett, mener lagmannsretten at det ikke er tilstrekkelig at 37-åringen blir løslatt mot meldeplikt. I kjennelsen peker de på at han har hatt denne muligheten tidligere uten å overholde den. Mannen er også dømt 6 ganger for kjøring i russpåvirket tilstand. Også denne gangen er det mistanke om rus. Han er varetektsfengslet for fire uker.