Andreas I. Dalen var den siste eieren av gården Dalen. Gården lå der gravplassen i Fyllingsdalen nå ligger.

I testamentet sitt skrev Andreas at han ønsket at noen av pengene etter ham skulle brukes til et minnesmerke som kunne være en påminning om livet i Fyllingsdalen før utbyggingen tok til.

Han ville ha et minnesmerke av ”Mannen med hesten”, og ville at mannen skulle ligne ham.

Sendte bilde til kunstneren

Minnesmerkekomiteen tok seg av arbeidet i samarbeid med Bergen kommune, og et bilde av Andreas ble sendt til kunstneren, Hugo Wathne.

Stiftelsen ”Andreas I. Dalens Fond til Bergen og Fyllingsdalens vel” dekket kostnadene til minnesmerket og noen av kostnadene til anlegget rundt. Minnesmerket står på det som en gang var utmark på gården Dalen.

Et minne for nye fyllingsdøler

Ved avdukingen av minnesmerket i 1984, sa leder i minnesmerkekomiteen, Svein Ugelvik Larsen, blant annet:

«Andreas Iversen Dalen, har med sin testamentariske gave, villet gi oss et minne for fremtiden. Med minnesmerket Mannen med hesten har han villet at vi skulle bevare erindringen om hvordan livet var i gamle Fyllingsdalen før bybebyggelsen tok til. Dette mente han best kunne symboliseres gjennom forholdet mellom han selv og hesten hans: et ubrytelig samarbeid i grå og i solrike dager under bondens lange arbeidsdag.»

«Men "Mannen og hesten" er også et viktig minnesmerke for oss "nye" fyllingsdøler. "Mannen med hesten"' er for oss et bevis og en påminnelse om at Fyllingsdalen har også en annen og eldre historie, enn den vi har vært med å skape i de aller siste år.»

Astrid Haugland