Mannlige offiserer fremstilles som handlekraftige og dyktige. Kvinnelige offiserer beskrives som blide, med godt humør og som et friskt pust i artiklene på Forsvarets egne mediekanaler.

I et rundskriv til Forsvarsdepartementet og alle avdelinger i Forsvaret ber Forsvarsstaben om at det blir utvist større bevissthet rundt hvordan offiserer blir fremstilt i media.

– Ikke et problem

I rundskrivet poengterer personelldirektør Tom Simonsen at det i egenproduserte media er ønskelig «at det som legges frem skal være saklig, faktabasert og gjerne inkludere en uttalelse fra en høyere sjef».

– Vi ser at det gjøres forskjell i hvordan kvinner og menn fremstilles på Forsvarets interne informasjonskanaler, sier Simonsen i Forsvarsstaben.

«Det er et tankekors at karrieren er fremtredende i beskrivelser av mannlige offiserer, mens de myke verdiene dominerer i omtalen av kvinnelige kolleger.»

Det presiseres i brevet at kvinner og menn skal omtales på en likeverdig måte.

– Dette oppleves ikke som et problem, men vi ser behov for en bevisstgjøring internt i forhold til hvordan vi fremstiller våre offiserer og deres kompetanse, erfaring og egenskaper, uavhengig av kjønn, sier Simonsen.

Mer karriere om menn

En gjennomgang av artiklene på Forsvarets nettsider avdekker en klar forskjellsbehandling av mannlige og kvinnelige offiserer.

I artikler om menn følger det gjerne med en faktaorientering om hva offiseren har gjort og hva de skal gjøre fremover. Dessuten uttaler svært ofte en overordnet offiser seg om vedkommendes dyktighet.

Dette står i skarp kontrast til hvordan kvinnelige offiserer fremstilles. Et fåtall artikler er faktabaserte og kun i én artikkel uttaler en høyere offiser seg om dyktigheten til det kvinnelige befalet som artikkelen handler om. I stedet omtales gjerne familieforhold og balansen mellom privatliv og jobb.

Bakgrunnen for at Forsvarsstaben nå presiserer likeverdigheten, er et foredrag som lederen i Nettverk for kvinnelig befal (NvKB), Patricia Flakstad, holdt på Forsvarets kvinnekonferanse i mai.

Overrasket over omtalen

Hun er overrasket over funnene hun gjorde i omtalene av kvinnelige offiserer.

– Jeg tror ikke forskjellsbehandlingen er vondt ment. Det er mer snakk om ubevisste fremstillinger, sier Flakstad, som selv tjenestegjør i Sjøforsvaret.

– Samtidig er det et tankekors at karrieren er langt mer fremtredende i beskrivelser av mannlige offiserer, mens de myke verdiene dominerer i omtalen av kvinnelige kolleger, legger hun til.

«Vanlige medier er de som lettest henger seg opp i kjønnsforskjeller.»

Flakstad har bare undersøkt og sammenlignet omtalene av mannlige og kvinnelige offiserer i Forsvarets egne medier.

– Men jeg holder det som sannsynlig at noe av det samme går igjen i andre medier, sier hun.

Det er ansvarlig redaktør for Forsvarets Forum, Tor Eigil Stordahl, enig i.

– Min erfaring er at vanlige medier er de som lettest henger seg opp i kjønnsforskjeller, sier Stordahl.

Nettopp derfor tror han det er lurt at oppfordringen fra Forsvarsstaben går ut til hele Forsvaret.

Kvinnelige journalister

– For å være ærlig har vi ikke diskutert eller tatt inn over oss den problemstillingen, sier Endre Hjelseth, sjef for Forsvarets mediesenter.

– Men det er klart at vi må gjøre det nå. Forsvaret er jo veldig mannsdominert og vi bør derfor være spesielt oppmerksomme på dette.

Hjelseth er likevel langt fra overbevist om at Forsvarets redaksjonelle produksjon er slik Flakstad beskriver.

– Jeg tror ikke det. I vår redaksjonelle stab er det faktisk bare kvinnelige journalister, sier han.

Hva synes du om Forsvarets omtale av kvinner og menn? Diskuter her.

Forsvarets mediesenter