Uhellet skal ha skjedd i området ved krysset Ture Nermanns vei og Sælenveien. Fallet var på cirka 1,5 meter.

Mannen skadet seg like fullt så mye at han ble lagt på båre og fraktet bort med ambulanse. Årsaken til ulykken er ikke kjent.