Brannvesenet rykket ut etter at naboer varslet om røyk og ulende alarmer i huset. Mannskapene lufter ut av boligen.

Mannen fraktes i ambulanse til legevakten, etter det BT får opplyst.

Det er ikke snakk om brann, forsikrer politiet, kun et branntilløp.

Politiet ble varslet klokken 23.06.