Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB) eier leiligheten og møtte denne uken opp med namsmann for å begjære leietakeren utkastet. Da døren ble åpnet, ble folkene møtt av en vond lukt. Politi ble tilkalt og leieboeren funnet død i stuen. Han er opprinnelig fra Irak.

Naboer sier til VG at de varslet BBB allerede i februar om at det kom vond lukt fra irakerens leilighet. Assisterende direktør i BBB Bjarte Høysæter, sier til Bergens Tidende at dette er en henvendelse som ikke er registrert hos dem.

Rykket ut i mai

— Prosedyrene våre sier at når vi får meldinger om vond lukt, rykkes det ut umiddelbart. Vi har registrert en henvendelse fra naboene på denne adressen i mai, men det var ikke på grunn av varsling om vond lukt fra leiligheten. Dette sjekket våre folk samtidig.

— Vi ble da gjort oppmerksom på at leietakeren kunne være borte fra bopel i lange perioder.

— I henhold til våre rutiner varslet vi også sosialkontoret om at vi hadde vært på stedet. Det er i alminnelighet en svært lav terskel for å varsle dem når vi er i tvil. Det er derimot ikke sikkert at avdøde var registrert hos dem, men vi er ofte i dialog med sosialkontoret når det er snakk om å hjelpe beboere, understreker Høysæter.

Ikke nødrett

— Hvorfor gikk dere ikke inn i leiligheten i mai?

— Det er leietakeren som disponerer de areal vi leier ut. Det er nødrett å bryte seg inn i en leilighet og i slike tilfeller tilkalles alltid politiet. Vi hadde ikke grunnlag for å påberope oss nødrett i mai, sier Høysæter.

Han synes dette er en trist sak, men det er ikke mye BBB kan gjøre.

— Vi er alltid avhengig av tips fra naboer og vi setter pris på at folk bryr seg, sier Høysæter.

Selskapet har 5000 leiligheter i sin portefølje. I fjor var BBB ute for et liknende tilfelle. Da ble en 84 år gammel mann funnet etter å ha ligget død i et halvt år i leiligheten sin. Husleien hans hadde gått automatisk inn på BBBs konto.

Flere uten nettverk

— Hvor ofte inntreffer slike hendelser?

— Jeg har ikke grunnlag for å si om dette er en økende tendens. Vi har opplevd ett tilfelle i år og ett i fjor. Det vi vet er at flere mennesker kommer hit til landet og byen uten å ha et etablert nettverk rundt seg.

— Hva vet dere ellers om leietakerne?

— Våre leietakere får tildelt bolig via kommunen. Det vil si det ofte er mennesker med særlige boligbehov som tilgodeses, sier Høysæter.

Politiførstebetjent Carl-Petter Leganger ved person- og voldsavsnittet i Bergen politidistrikt sier til VG at det ikke er noe som tyder på at det har skjedd noe kriminelt i dette tilfellet.