Mannen er i Bergen tingrett dømt til tre og et halvt år fengsel for ovegrepene. De fant sted fra jenten var fire år til hun ble elleve. I fjor anmeldte hun ham, 15 år etter at han siste gang misbrukte henne.

I forbindelse med at saken kom opp, anmeldte også offerets eldre søster faren, for seksuelle overgrep, men dette er foreldet.

Troverdig kvinne

I retten fortalte datteren at overgrepene startet fra hun var fire år. Hun ble med pappaen i dusjen mange ganger opp gjennom årene.

Etter dusjingen var det vanlig at faren så TV eller satte på pornofilmer med datteren i huset. I 9-årsalderen begynte jenten å vegre seg for å dusje med faren. Overgrepeneskal også ha skjedd i andre rom, som stue og soverom.

Fordi det er gått mange år siden overgrepene fant sted, ble det datterens ord mot farens. Retten mener hun fremsto som en troverdig kvinne med en nyansert forklaring. Hun har fortalt at faren ikke brukte fysisk vold mot henne.

Tok det opp med PPT

Hun sa også at «faren var den som sto henne nær og alltid var der for henne. Han kjøpte alt hun ville ha. Når han sa det var naturlig at de dusjet nakne og tok på hverandre, trodde hun ham og hadde tillit til ham.»

Moren vitnet også i retten og sa at hun hadde sett ting hun reagerte på. Hun fortalte også at ektemannen dusjet sammen med datteren, og at hun reagerte på dette da jenten var blitt seks år. Hun tok det opp med PPT-tjenesten. Mannen sier på sin side at saken er et komplott mot ham.

I retten vitnet også kvinnen som er offerets søster. Hun forklarte seg om overgrep faren hadde gjort mot henne. I politiavhør har han forklart at det han gjorde mot henne ikke var riktig, men denne saken er altså foreldet. Den bidrar imidlertid til at mannens troverdighet svekkes.

Behov for behandling

Jenten har hatt store problemer i ettertid av overgrepene. I dommen legger retten til grunn at hennes livskvalitet har vært alvorlig svekket og at dette vil vedvare i mange år fremover. Hun vil ha behov for langvarig psykisk behandling for å bli frisk, og prognosen vurderes som usikker. Mannen er også dømt til å betale sin datter totalt 1.570.908 kroner i erstatning.

— Dette er en alvorlig sak der vi mente at fire år og seks måneder ville være passende straff. Samtidig er det vanskelig å utmåle straffen, ettersom det påståtte overgrep mot den eldste søsteren er foreldet, sier førstestatsadvokat Benedicte Hordnes.

Mannens forsvarer ønsket ikke kommentere dommen. Det har ikke lyktes bt.no å få kontakt med den dømte, og det er usikkert om dommen ankes.