Onsdag 4. desember 2013 om morgenen slo politiet til hjemme hos ham. Der gjorde de et kjempebeslag av ulovlige overgrepsbilder mot barn. Det var avisen Sunnhordland som først omtalte dommen.

Landsomfattende aksjon

Razziaen var en del av en landsomfattende aksjon, operasjon «Share» i regi av Kripos.

— Kripos valgte utfra gitte kriterier 68 saker fordelt på alle politidistriktene i Norge. I etterkant ble det opprettet 31 saker, så dermed inngikk totalt 99 saker i Operasjon «Share». 28. januar i år var 21 saker avgjort, 41 under etterforskning og 36 lå til vurdering hos påtaleansvarlig, sier Ida Dahl Nilssen, presseansvarlig hos Kripos.

600 timer spilletid

Minst 600.000 bilder og 9000 filmer ble funnet i hjemmet til mannen i 30-årene på Stord. De viser alle seksuelle overgrep mot barn, noen av dem bare et par år.

Ifølge dommen fra Sunnhordland tingrett utgjør filmene rundt 600 timer spilletid.

- Delt minst 1000 ganger

Mannen har brukt ulike fildelingsnettverk for å skaffe seg bildene. Nettverkene har vært åpne, slik at enhver annen som har hatt tilgang til dem, har kunnet få tilgang til bildene og filmene.

Ifølge dommen er materialet blitt delt minst 1000 ganger, men mannen har forsøkt å begrense delingsmulighetene, heter det i dommen.

De ulovlige bildene og filmene ble funnet på to av hans datamaskiner, og han har hatt dette i minst ti år, ifølge dommen.

- Livsvarig krenkelse

Aktor la ned påstand om fengsel i 1 år og 10 måneder, men retten dømte mannen til fengsel i 2 år. Retten legger vekt på det betydelige omfanget av ulovlige bilder og filmer.

«Det er i denne saken tale om trolig det største beslaget noen sinne i Norge med minst 600.000 unike bilder og minst 9000 unike filmer», heter det i dommen.

Materialet er svært grovt, og retten påpeker at han har bidratt til «å skape en livsvarig krenkelse overfor de berørte barna fordi materialet må regnes som tilgjengeliggjort for evig tid. Barna risikerer å bli gjenkjent i årevis», heter det i dommen.

I tillegg til fengsel i 2 år, inndras mannens datautstyr.

Advokat Øyvind Gaute Berg er mannens forsvarer. Han mener straffen er for streng.

— Men jeg må først gjennomgå dommen med min klient. Han er orientert om resultatet, men vi skal se nærmere på premissene, sier han til BT.