Ulykkenskjedde på et gårdsbruk i Vik, melder NRK Sogn og Fjordane.

Politi ogambulanse rykket ut til gården. Litt før klokken 12 kunne politiet bekrefte atmannen var omkommet. De pårørende er varslet.

Omstendighetenerundt ulykken er uklare. Den omkomne mannen blir rutinemessig sendt tilobduksjon.

Arbeidstilsyneter varslet om hendelsen, ifølge NRK.