Retten tviler ikke på at jenten har følt at hun ble utsatt for et overgrep av 22-åringen, men viser til jentens forklaring at hun ikke turte å gjøre motstand eller si at hun ville ha sex med mannen.

Derfor har en enstemmig rett kommet til at mannen må frifinnes for voldtekt.

Han er derimot dømt for å ha hatt seksuell omgang med en jente han må ha forstått var under 16 år. Straffen er satt til ett år og fire måneders fengsel. Dommen omhandler også trusler, vold, tyveri og bruk av narkotika.

— Jeg mener det er helt riktig at min klient ble frifunnet for voldtekt, men synes umiddelbart at straffen er noe streng, sier mannens forsvarer, advokat Fredrik Verling til BT.

22-åringen er dømt til å betale 10.000 kroner i erstatning til 14-åringen han hadde sex med.