— Mannen falt i sjøen mellom en båt og et naust. Han er dessverre omkommet, sier operasjonsleder Bjarte Flokenes i Hordaland politidistrikt.

Vitner fikk personen opp av vannet og helsepersonell kom raskt til. Luftambulansen rykket ut. Politiet fikk melding om ulykken i 15-tiden.

Mannen skal ha vært på land eller i båt like ved land da han skal ha fått et illebefinnende og falt i vannet.

— Mannen har trolig hatt et hjerteinfarkt, noe som forårsaket at han falt i sjøen. Etter de opplysninger vi har fått så langt, er dette ikke en direkte drukningsulykke, sier lensmann Ivar Holmaas i Gulen.

— En patrulje er på vei ut nå for å bistå med det som er nødvendig, sier Holmaas.

— Det er ikke aktuelt med noen politietterforskning, sier Flokenes.