Ingen av aktørene i rettssystemet BT har snakket med kan huske at en så tilårskommen mann er stilt for retten, tiltalt for overgrep.

— Mannens alder gjør saken helt spesiell. Det er heldigvis ikke hver dag vi har så gamle overgripere, sier politioverbetjent Tove Lian Mathiesen ved vold- og sedelighetsseksjonen ved Sentrum politistasjon.

I dag ble 85-åringen dømt til ett års betinget fengsel. Han må i tillegg betale 50.000 kroner i oppreisning til jenten han misbrukte.

Saken som ble ført for Bergen tingrett denne uken er svært spesiell, ikke minst fordi mannen skal ha startet med overgrep i en alder av 83 år.

Jenten var bare åtte år da ste-oldefaren skal ha begynt å misbruke henne. Mannen skal ha forgrepet seg gjentatte ganger mens de to var alene hjemme. Saken kom først for dagen da jenten ikke ville sove hos sin oldemor.

— Jeg trodde ikke at de ville tro på meg, har jenten forklart.

Derfor holdt hun den vonde hemmeligheten for seg selv i over ett år. Til slutt fortalte hun mammaen hva som hadde skjedd.

Ste-oldefaren nekter for at han har misbrukt jenten. Han har derimot ikke avvist at hun kan ha blitt misbrukt. Da saken var for retten den uken, møtte ikke 85-åringen.

Straffen han nå har fått er i samsvar med hva statsadvokat Jarle Golten Smørdal ba om.