Statsadvokaten i Hordaland har tatt ut tiltale mot en 66 år gammel mann fra en kommune i Hordaland.

Overgrepene skal ha skjedd over en seksårsperiode på to forskjellige adresser.

Det skal ha startet i 1997, ifølge tiltalen.

Da var jenten elleve år gammel.

— Svært alvorlig

Relasjonen mellom tiltalte og fornærmede i saken skal være et familiebekjentskap.

Ifølge tiltalen skal mannen flere ganger ha hatt samleie med jenten. Dersom retten finner det bevist at så har skjedd, blir straffen minimum tre års fengsel.

Saken er nå sendt til beramming ved Nordhordland tingrett.

— Vi ser svært alvorlig på denne typen sedelighetsforbrytelser, sier Benedicte Hordnes ved Hordaland statsadvokatembeter.

Fremmer erstatningskrav

Saken ble anmeldt til politiet rundt årsskiftet 2011/2012.

Ifølge den fornærmede kvinnens bistandsadvokat, Anna-Marie Berg, vil det også bli fremmet erstatningskrav i saken.

I tiltalen står det at den fornærmede kvinnen har utviklet alvorlige psykiske helseplager som følge av handlingene.

Den tiltalte mannens forsvarer, Arild Dyngeland, sier han har oversendt tiltalen til sin klient, men ønsker ikke å kommentere saken.

Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 195, som har en strafferamme på inntil 21 års fengsel.