35-åringen ble i Bergen tingrett tidligere i år dømt til åtte måneders fengsel for tyveri, narkotikabesittelse og seks brudd på vegtrafikkloven samt bilansvarsloven i forbindelse med villmannskjøringen i mai.

I tingretten erkjente mannen villmannskjøringen som endte med at bilen hans ble kondemnert.

35-åringen forklarte at han «fikk panikk» da politiet kom etter ham. Han hadde nettopp sluppet ut fra varetekt og «var livredd for å bli gjeninnsatt».

Kjørte forbi skole

Under ankesaken la Gulating lagmannsrett vekt på at mannen bevisst valgte å utsette en mengde mennesker «for en særdeles stor risiko for alvorlig skade eller død». Kjøringen fant sted over en lang strekning i Bergens mest trafikkerte områder, og 35-åringen kjørte blant annet forbi en skole.

«Grovheten i forholdet forsterkes av tiltaltes mange og alvorlige brudd på vegtrafikkloven tidligere, herunder fem tilfeller av kjøring i påvirket tilstand og 35 tilfeller av kjøring uten førerett,» heter det i lagmannsrettens dom.

I tillegg til villmannskjøringen var 35-åringen også tiltalt for grov vold og drapstrusler mot en kvinne. Han nektet for dette, og ble frifunnet i tingretten. Statsadvokaten anket dommen, og i Gulating lagmannsrett er 35-åringen nå dømt også for vold, men frikjent for drapstrusler.

Slo og tok kvelertak

Voldsepisoden skjedde for et snaut år siden. Både 35-åringen og kvinnen hadde ruset seg da mannen beskyldte henne for å ha tatt heroin fra ham, ifølge dommen, som er avsagt under dissens, med fem mot to stemmer.

Rettens flertall mener det er bevist at mannen slo kvinnen med knyttet hånd i ansiktet flere ganger, lugget henne, dunket hodet hennes i veggen og tok kvelertak på henne.

Mindretallet mener straffelovens strenge krav til bevis ikke er oppfylt, selv om det er «klar sannsynlighetsovervekt» for det flertallet har funnet bevist.

Fikk strengere straff

Volden utgjør et påslag på tre måneders fengsel i forhold til dommen i Bergen tingrett.

I tillegg mener lagmannsretten at tingrettes dom på åtte måneder for villmannskjøringen, omtalt som «den forsettlige og fullstendig hensynsløse fareforvoldelse tiltalte utsatte andre mennesker for», er for mild.

35-åringen er derfor i en samlestraff med resttiden fra tidligere dommer dømt til fengsel i ett år og ti måneder.

De ca. åtte månedene 35-åringen har sittet i varetekt, trekkes fra. Han må også betale 15.000 kroner i oppreisningserstatning til voldsofferet.

STORUTRYKNING: Minst elleve politibiler og to ambulanser var på plass ved Danmarks plass for et halvt år siden.
2211-TIPSER