30. april ved 01-tiden kjørte han 50 km/t over gjeldende fartsgrense i Fritz C. Riebers veg. Nå er mannen dømt til betinget fengsel i 18 dager og en bot på 10.000 kroner.

Ifølge dommen hadde mannen kun hatt førerkort i tre uker da kjøringen skjedde. Det var en passasjer i bilen, noe som er straffeskjerpende. Han ønsket også å ta igjen en annen bil som kjørte for fort, fremgår det av dommen.

Mannen som ikke er straffet tidligere, tilsto lovbruddet. Etter rettspraksis går grensen for når det skal reageres med ubetinget fengsel ved kjøring i 130-131 km/t i 80-sonen, men mannen slipper å sone i fengsel «etter en samlet vurdering».

Han mister sertifikatet i åtte måneder og må ta førerprøven på ny, ifølge dommen.