Det melder Helse Bergen på sine sider om uønskede hendelser.

Hendelsen omhandlet en såkalt «amputasjonspasient», som kom fra operasjon og var svært dårlig, nærmest døende.

Det var BA som først omtalte saken.

Døde etter 30 min

Pasienten skal ha fått adrenalin, men da vedkommende ble fraktet til en ny avdeling var en ny dose adrenalin ikke tilgjengelig med det samme.

I tillegg ble blodtrykksovervåkingen koblet fra for å flytte pasienten fra båre til seng.

Intensivavdelingen hadde ikke fått forvarsel om at pasienten var svært dårlig, og hadde derfor ikke medisiner klare.

Til tross for restart av adrenalininfusjon og gjentatte doser med adrenalin, ble ikke blodtrykket bedre og pasienten døde etter 30 minutter.

Tar selvkritikk

Helse Bergen skriver at dødsfallet trolig ikke har sammenheng med det som skjedde.

De tar selvkritikk etter hendelsen og skriver at det er læringsverdi innenfor overflyttingsrutiner.

— Dersom dette er et gjentakende problem bør alle bli informert om retningslinjene for kommunikasjon rundt dårlige pasienter og hvor viktig det er å melde disse til intensivavdelingen som kan gjøre i stand medisiner og utstyr, skriver Helse Bergen.