Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon er en av Norges største dør til dør-aksjoner, og har vært heftig TV-annonsert de siste dagene. Likevel hadde organisasjonen store problemer med å skaffe nok bøssebærere til å gå i Bergen sentrum i ettermiddag.

Manglet en av tre

Tidligere i dag ble det annonsert at bøsseaksjonen manglet tre av fire bøssebærere.

— Vi fikk en del bøssebærere på slutten, men manglet omtrent en av tre, sier Bjarne Aagaard, ledende sogneprest i Bergen domkirke menighet og distriktskontakt for Kirkens Nødhjelp.

Over 100 frivillige i manko

Byen er delt inn i 112 områder, der det er meningen at man skal gå to og to. Det har med andre ord vært behov for 224 frivillige.

— Vi har 62 konfirmanter, så vi trenger rundt 160 personer til. Det er vi ikke i nærheten av, sa Aagaard tidligere i dag. Det kom likevel en del frivillige til på tampen, og en del valgte å ta et område alene. Det burde likevel ha vært rundt hundre flere bøssebærere for å dekke området rundt de fire kirkene i sentrum godt nok.

Gir to kroner hver

Årets aksjon har temaet «Fra drøm til virkelighet», og bøssebærerer gikk og samlet inn penger over hele Bergen. Pengene går ikke til ett spesielt prosjekt, men til organisasjonens arbeid generelt.

— Men Kirkens Nødhjelp har hvert år forskjellige fokusområder. I år er det Somalia, Irak og Etiopia som er spesielt i fokus, forteller Aagaard.

Da han var kontaktperson for Kirkens Nødhjelp i Aurland i Indre Sogn, samlet de inn 16 kroner per innbygger. I Bergen har tallet vært omtrent to kroner per innbygger. Summen fra sentrumsområdet var i år var på knappe 50.000, to tusen kroner mer enn i fjor. Den endelige summen for hele Bergen blir kjent i morgen.