Bergen er ikke bedre enn flertallet av norske kommuner. Vestlandets hovedstad passer ikke på at elever som trenger spesialundervisning får oppfylt sine rettigheter. Det fremgår av tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Hordaland.

Og fylkesmannen avdekker at det er all grunn til å ha et kontrollsystem i Bergen. Elevenes virkelighet er ikke som den skal være.

Det er stor variasjon i hvordan skolene utformer vedtakene om spesialundervisning. Dette er eksempler:

  • I anbefalinger til vedtak, tar ikke PPT stilling til spesialundervisningens omfang.
  • Vedtak fra skolene viser ikke til hvilke fag eller ferdigheter spesialundervisningen er knyttet til.
  • Det kan være uklart om skolenes vedtak er i samsvar med eller avviker fra de sakkyndige vurderingene.
  • Uklare vedtak gjør det vanskeligere for foreldre å klage.

Fylkesmannen poengterer i sin tilsynsrapport at Bergen har satt tilpasset opplæring på dagsorden. Kommunen har lagt fram et system med kvalitetsmeldinger, og det foreligger slike meldinger for 2004 og 2005. En plan for kompetanseutvikling er også laget. I meldingen for 2004, skriver kommunen at den vil fremlegge en analyse av spesialundervisningen.

Men analysen er ennå ikke laget.

Fylkesmannen påpeker dessuten at ansatte har ulike oppfatning om kommunens håndbok i spesialundervisning er veiledende eller bindende. De har også ulike oppfatninger av hvordan avvik fra lovens krav om spesialundervisning skal meldes, og hvor slike meldinger skal fanges opp. Det finnes ikke noe skriftlig om hvem som har oppfølgingsansvaret for regelverket om spesialundervisning.