I Utrykningspolitiet (UP) er det kun et fåtall biler som er klargjort for såkalt fremskutt lagring.

Det er den avtroppende, rødgrønne regjeringen som har innført obligatorisk lagring av våpen i alle politiets patrulje­biler. I tillegg blir pistol­ammunisjon en del av standardutrustningen til alle operative politifolk.

Den nye instruksen trer i kraft 1. oktober.

Mangler våpenkasse

For at patruljebilene skal kunne oppbevare våpen, må de utstyres med låsesystemer for pistol— og tohåndsvåpen.

I de største byene har de fleste patruljebiler allerede installert våpenkasser og låsesystemet Gunlock. Det gjelder også i Hordaland politidistrikt, sier visepolitimester John Reidar Nilsen.

Men fortsatt er det en rekke biler som må få ettermontert slikt utstyr. Det gjelder blant annet i UP, og i biler som brukes av politifolk på reservetjeneste (hjemmevakt).

Fåtall av bilene klare

Verken Politidirektoratet eller Politiets data- og materiell­tjeneste har kunnet svare på nøyaktig hvor mange biler det dreier seg om i Politi-Norge.

Men BT har snakket med flere distriktsledere i UP, som bekrefter at de fleste kjøretøyene deres mangler lagringsmuligheter for våpen:

  • UP 6, Haugalandet og Sunnhordland, Hordaland og Sogn og Fjordane: 5-6 biler er klargjort, 10-12 er ikke.
  • UP 7, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal: 4 biler er klargjort, 14 er ikke.
  • UP 5, Aust-Agder og Vest-Agder: 1 bil er klargjort, 20 er ikke.
  • UP 8, Helgeland, Salten, Midtre Hålogaland: 2 er klargjort, 7 er ikke. Leder for beredskapsavdelingen i Politidirektoratet, Kaare Songstad, bekrefter at det bare er et fåtall av bilene i UP som er klare.

- Prosentvis er det nok i UP at det gjenstår mest, men det er bilene som brukes til reserve­tjeneste som er flest i antall. Slik vil det nok være også etter 1. oktober. Men veldig mye skal komme på plass i løpet av høsten, sier Songstad.

- Mangler fremdriftsplan

Nye biler vil allerede ha våpenkasse og Gunlock ferdig installert. Ettermontering koster om lag 50.000 kroner pr. kjøretøy. Flere UP-sjefer BT har snakket med, sier at de ikke vet når bilene deres vil tilfredsstille kravene.

- Jeg har ikke fått noen fremdriftsplan, og vet ikke om vi må vente til de eldste bilene byttes ut før vi får dette på plass, sier distriktsleder Knut Danielsen i UP 8.

Frp vil ha eget budsjett

Ulf Leirstein representerer Fremskrittspartiet i Stortingets justiskomité. Han er kritisk til at regjeringen innfører et krav det ikke er mulig å oppfylle innen fristen.

- Det har ingen hensikt å vedta at forskriften skal på plass 1. oktober. Det avgjørende er når endringene faktisk skjer, sier han.

Frp vil ha et eget investeringsbudsjett for politiet, slik at disse utgiftene ikke går ut over den daglige driften.

- For enkelte politidistrikter dreier dette seg om ganske mye penger. Vi risikerer at de velger å vente med nødvendig utstyr til bilene må skiftes ut likevel. Hvis Frp kommer i regjering blir det en viktig sak for oss å få på plass et eget investeringsbudsjett. Da blir det sammenheng mellom hva man vedtar og hva det finnes penger til, sier Leirstein.

Kostnadene som følger med endringen i våpenforskriften, må tas over politiets ordinære budsjett, ifølge Justisdepartementet.