— Vold i nære relasjoner er det mest omfattende bruddet på menneskerettighetene vi har i Norge i dag. Det er et svik mot alle kvinner at kommunene ikke jobber mer med dette, sier organisasjonskonsulent Tanja Clifford i Amnesty International.

Mangler tiltak

Kledd i bunad med påsminket blåveis markerte hun og flere andre misnøye med innsatsen mot kvinnevold i Norge i går. Bakgrunnen er en fersk rapport som viser at svært mange kommuner mangler tiltak, oversikt og kunnskap om problemet.

— Så mange som ti prosent av dem som deltok i undersøkelsen hevder at kvinner i deres kommune ikke er utsatt for vold og seksuelle overgrep. Det er svært naivt og viser at det også er et stort behov for å kartlegge det lokale omfanget av slik mishandling, sier Clifford.

Bergen kommune har aldri gjennomført noen undersøkelse blant sine innbyggere om hvor mange kvinner som har vært utsatt for vold. Politikerne har heller ingen handlingsplan mot mishandlingen. Byrådsleder Monica Mæland forklarer dette med at de har prioritert andre områder.

— Vi har konsentrert oss om prostitusjon og trafficking de siste årene. Siden vi har et knapt budsjett har nok dette skjedd på bekostning av andre områder, sier byrådslederen, som i går fikk overrakt undersøkelsen fra Amnesty International.

Hun lover å se nærmere på hvordan Bergen kan få flere tiltak mot kvinnevold.

— Det er godt å bli gjort oppmerksom på denne problemstillingen. Jeg blir ydmyk når jeg ser denne rapporten og jeg håper på godt samarbeid med Amnesty når vi skal arbeide videre med disse spørsmålene, sier Mæland.

Vil ha behandlingstilbud

Ågot Valle (SV) har vært engasjert i kvinnerettsspørsmål i mange år, og har tro på at slike aksjoner kan føre frem.

— Slik har det vært hele veien: Det skjer ingenting uten press. Jeg jobbet i den aksjonen som jobbet med voldtekt på 1990-tallet, og det var etter press fra den aksjonen vi fikk det voldtektsmottaket som er på Bergen legevakt i dag, sier hun.

Valle sier de foreslo 50 millioner kroner ekstra til å bekjempe vold mot kvinner i revidert statsbudsjett, uten å få det igjennom.

Hun mener justisminister Odd Einar Dørum bør sørge for at alle politidistrikt får en egen familievoldskoordinator.

— Det hadde de i Bergen for 3-4 år siden, sier Valle, som mener det også haster med å få til et behandlingstilbud til dem som slår.

— Det er godt forebyggende arbeid, sier hun.