Kreftforeningen mener langt flere burde få benytte seg av PET-skanning.

— Vi mangler kompetanse. Vi får ikke benyttet maskinene fullt ut, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Det kan avdelingsdirektør Aslak Aslaksen ved Radiologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus skrive under på. Han trenger kjemikere, fysikere, radiografer, røntgenleger, og ikke minst: legespesialister innen nukleærmedisin.

— Det siste krever en utdanning på fire år etter at turnusen er ferdig. Det er ingen spøk, og det sier seg selv at det tar tid, sier Aslaksen.

Løser ikke alt

Anne Lise Ryel i Kreftforeningen mener Norge trenger flere PET-skannere enn det vi har i dag. De må også være slik fordelt at det ikke er geografi som avgjør hvem som kan bruke skanneren.

  • Det forskes på om stadig flere diagnoser kan settes ved PET. Det er det mest presise verktøyet vi har, men det kan ikke gi løsninger for alt, sier Ryel.

Det er dokumentert at det har effekt for pasienter med lungekreft, tarmkreft, føflekkreft og lymfekreft.

Selv om Kreftforeningen ønsker seg at PET-skannerne blir tilgjengelige for flere pasienter, vil Anne Lise Ryel dempe forventningene til maskinene.

  • Det kan også gi falske forhåpninger. Det er ikke vidundermedisin som kan gjøre alt for deg. For noen kan det hjelpe, men ikke for alt, legger hun til.

Dyr undersøkelse

  • Kommer alle med fare for spredning til å få tilbud om PET-skanning hvis og når dere får kapasitet?
  • Det er den medisinske indikasjonen som bestemmer hvem som blir undersøkt med PET. Ofte er CT og MR-undersøkelser det beste for pasientene. Og PET er en meget kostbar undersøkelse, sier Aslak Aslaksen ved Radiologisk avdeling.